Вітаємо випускників ліцею, яким надано рекомендації до зарахування на бюджетні місця

29 серпня 2022 року, в електронних кабінетах вступників на сайті vstup.edbo.gov.ua з’явились рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали понад 67 тис. осіб для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2.
Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.
У своїх електронних кабінетах вступники можуть дізнатися, чи отримали вони рекомендації на бюджет: навпроти відповідної заяви статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».
Для зарахування на бюджет такі вступники мають до 18-ї години
2 вересня виконати вимоги до зарахування, а саме подати документи до університетів:
копію документа, що посвідчує особу;
копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
4 кольорові фото 3Х4;
підписану Приймальною комісією роздруковану заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);
інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.
Подавання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися особисто (надіславши вступником скановані копії), з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника на електронну адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО (або іншими засобами зв’язку, визначеними Правилами прийому). Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.
Вступникам, які подавали електронну заяву та отримали рекомендацію до зарахування й планують виконувати вимоги до зарахування засобами електронного зв’язку, необхідно додатково до комплекту документів сформувати з електронного кабінету та підписати КЕП або роздрукувати/написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ. Для цього в своєму електронному кабінеті в меню «Подані заяви» необхідно виділити заяву зі статусом «Рекомендовано до зарахування за кошти державного (регіонального) бюджету» та обрати дію «Друк електронної заяви».
У додаткових даних заяви потрібно вказати інформацію, що на час навчання студент потребує поселення в гуртожиток (Так/Ні), а також вказати поштову адресу проживання і натиснути кнопку «Так». Перевірити заповнену інформацію у сформованій заяві та роздрукувати її.
Для накладання кваліфікованого електронного підпису можна скористатись сервісом «Дія-Підпис» за посиланням.
Дистанційне надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж трьох місяців від дати початку навчання.
Звертаємо увагу, що в цьому році подання оригіналів документів про освіту (за умови наявності в ЄДЕБО інформації про них) не є обов’язковим, водночас заклади вищої освіти у разі вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) в своїх Правилах прийому можуть передбачити необхідність подання їхніх сканованих копій для підтвердження розрахунку перезарахування кредитів ECTS за результатами попереднього навчання.
Нагадуємо, що в цьому році відсутній такий документ, як сертифікат НМТ, і, відповідно, його не потрібно подавати під час виконання вимог до зарахування – уся необхідна інформація вже міститься в ЄДЕБО.
Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.
Не пізніше ніж 19 вересня буде здійснюватися переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.
У тих вступників, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 29 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.
У разі отримання рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)». Цей статус може з’явитися напроти кількох заяв – тоді вступник має можливість самостійно визначити, яку саме пропозицію обрати.
Строки приймання оригіналів документів на контракт визначає сам ЗВО.

Важливо:
Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти на сайті Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» оголошено рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання.
Зазначені рейтингові списки оголошені для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на підставі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання.
На сайті інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» статус заяв тих абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування на бюджет, змінено зі статусу «Допущено» на статус «Рекомендовано (бюджет)».
Також, навпроти заяви абітурієнта в електронному кабінеті, за якою абітурієнт рекомендований на навчання за кошти державного бюджету, встановлено статус «Рекомендовано до зарахування».
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати оригінали документів) до 18.00 години 2 вересня. Статус заяв абітурієнтів, які виконають вимоги до зарахування зміниться на статус «До наказу (бюджет)».
Повідомляємо Вас, що згідно Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, розділ VIII, стаття 44, пункт 16 «Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти, правил прийому та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін відповідно до типової форми, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
Цим договором не можуть обмежуватися права чи встановлюватися додаткові обов’язки здобувачів освіти, не передбачені цим Законом чи іншими актами законодавства.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати».
Для оформлення договору на навчання абітурієнт повинен надіслати свої особисті дані та дані батьків або законного представника на офіційну пошту Приймальної комісії НМУ імені О.О.Богомольця: pknmu@nmu.ua
В темі листа вказати: «Оформлення договору»
В тексті листа вказати «ПІБ абітурієнта та спеціальність «контракт, бюджет».
До листа прикріпити файл у форматі Microsoft Word (.doc, .docx) з назвою «(ПІБ абітурієнта та спеціальність, контракт (бюджет)» з наступною інформацією:

Вступник:
Прізвище, ім’я та по батькові:_______;
серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий: №____, виданий органом ДМС__, від_______;
реєстраційний номер облікової картки платника податків:________;
номер телефону +380_______.
Законний представник:
Прізвище, ім’я та по батькові:__________;
серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий: №____, виданий органом ДМС__, від_______;
реєстраційний номер облікової картки платника податків:________;
номер телефону

Докладніше за посиланнями:
https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2022-ponad-67-tis-vstupnikiv-otrimali-rekomendaciyu-dlya-zarahuvannya-na-byudzhet-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://nmuofficial.com/news/informatsiya-dlya-abituriyentiv-rekomendovanyh-do-zarahuvannya-na-mistsya-za-koshty-derzhavnogo-ta-mistsevogo-byudzhetu/

Спільнота Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця щиро вітає випускників/випускниць воєнного 2022 року, які рекомендовані до зарахування на місця за кошти державного та місцевого бюджетів!

Тримаємо освітній фронт!
Україна Переможе!
Слава Україні!
Героям Слава!

Центр комунікації