Вчителька-методистка Стронова Т.М.: розв’язок тестових завдань на правило екологічної піраміди, 9-і аласи

На уроках біології в 9-х класах під керівництвом учительки-методистки Стронової Тетяни Михайлівни розглядали питання про структуру і властивості екосистем. Метою було сформувати у здобувачів освіти поняття про екосистему і процеси , що відбуваються в ній; довести прояви дії законів термодинаміки в природі, вивести правило екологічної піраміди. Практична направленість- сформувати навички розв’язання вправ з екології. І ми досягли цієї мети!!! Майже всі учні навчилися вирішувати задачі на правило екологічної піраміди.