Вчителька-методистка ШИНКАРЕНКО і.М. Розв’язування тестів «мітоз і мейоз», 10-Б КЛАС

Вчителька-методистка Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О.
Богомольця Шинкаренко Ірина Михайлівна провела урок біології в 10-Б класі.
Сучасний урок не можна уявити без використання тестів, вони дають можливість не тільки перевірити знання і швидко оцінити, але і підготувати учнів до майбутніх ЗНО. Для цього можна використовувати тести на платформі «На урок».
Проведення практичних робіт дає можливість розвивати уміння аналізувати, порівнювати, систематизувати і робити висновки, для цього учням була запропонована практична робота «Порівняльна характеристика мітозу і мейозу».
Було розглянуто тему «Клітинні технології в біології і медицині». Одне з новітніх досягнень людства – це використання стовбурових
клітин. Ця тема дуже цікава для майбутніх лікарів, адже ці клітини
можна використовувати в неврології, ендокринології, лікуванні хвороб опорно-рухового апарату для репарації кісток при наслідках травм, вирощуванні кісток для поранених під час війни в Україні.
Одна з основних властивостей живого-це репродукція. Останнє питання, що було розглянуто на уроці, -це «Нестатеве і вегетативне розмноження тварин і рослин», що дало можливість актуалізувати знання з 6 і 7 класів.
Для кращого засвоєння учнями теми були використані презентаціі і відеоматеріали.