вчителька-методистка Дорошкевич Н.В.: проведено проєктний аналіз семестрового і річного оцінювання

Кураторка 9-А і 10-А класів Украінського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, вчителька-методистка Дорошкевич Наталія Вікторівна працювала на робочому місці у приміщенні медичноі гімназії 33 міста Києва і виконала проєктний аналіз тематичного, семестрового і річного оцінювання здобувачів (здобувачок) освіти.
Зокрема, було підтверджено, що при виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.
При цьому врахована динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.
Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки враховуються: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо.

Центр комунікації