В ліцеі розпочато реєстрацію заяв на конкурсний прийом на навчання в 2023 році

Відповідно до Конституції України, частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту», Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 р. №2102-IX, Указу Президента України від 14.03.2022 р. №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15.03.2022 р. № 2119-IX, Указу Президента України від 18.04.2022 р. №259/2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022р. №2212-IX, Законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 15.03.2022р. №2126-ІХ, «Про освіту» (ст.23,26), «Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7, ст. 345; 2021 р., № 34, ст. 2020), Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», «Порядку про зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. № 367 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018р. № 564/32016); наказів Міністерства освіти і науки Україні від 28.03.2022 р. № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальне середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», «Про деякі питання зарахування до закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні» від 13.05.2022 р. №438; статуту Ліцею, його стратегії розвитку на період 2018/2023 р.р., «Порядку зарахування, відрахування, переведення здобувачів/здобувачок освіти до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», положення «Про приймальну комісію Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця»; «Правил прийому здобувачів/здобувачок освіти на навчання до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2023 році»; рішень конференції трудового колективу (протокол засідання від 30.08.2022р. №1), педагогічної ради (протоколи засідань від 31.08.2022р. №1, 22.12.2022р. №7, відповідно); наказів «Про організацію освітнього процесу в 2022/2023 воєнному навчальному році» від 31.08.2022р. №169,  «Про організацію та проведення прийому здобувачів/здобувачок освіти на навчання до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2023 році» від 23.12.2022 р. № 292

з 1 квітня по 14 червня 2023 року (до 18.00) на офіційному сайті Ліцею uml.ua

розпочато електронну реєстрацію заяв (скан/фотокопій документів) для участі в конкурсному прийомі здобувачів/здобувачок освіти на навчання до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Для участі в конкурсних випробуваннях/співбесіді необхідно подати до Приймальної комісії Ліцею наступні документи: заяву на ім’я директора Ліцею, яка заповнюється учнем/ученицею та одним з його/її батьків/законним представником; табель успішності (за 8-й клас) або свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього (9-й клас); копії свідоцтва про народження дитини та паспорту, ідентифікаційного номера, документів про пільги; 2 кольорові фотокартки розміром 3×4 см; згоду на обробку персональних даних; Диплом переможця Всеукраїнської Олімпіади для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року (при наявності), а також, за бажанням, копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують їх здібності з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні досягнення.

Для участі в співбесіді з навчального предмету «Біологія» необхідно додатково подати до Приймальної комісії до 14.06.2023 р. (до 18.00) копії документів, які підтверджують право на співбесіду.

Конкурсні випробування/співбесіду з навчального предмету «Біологія» заплановано провести з 15 по 16 червня 2023 року (відповідно), згідно затвердженого графіку, із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, із обов’язковим дотриманням вимог безпеки життєдіяльності під час дії правого режиму воєнного стану в Україні.

Роботу Приймальної комісії організовано відповідно до локальних нормативних документів Ліцею:

  • «Порядку зарахування, відрахування, переведення здобувачів/здобувачок освіти до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця»;
  • «Положення про Приймальну комісію Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця»;
  • «Правил прийому здобувачів/здобувачок освіти на навчання до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2023 році».

Приймальна комісія забезпечує обов’язкове дотримання вимог безпеки життєдіяльності під час дії правого режиму воєнного стану в Україні, цивільного захисту, санітарних і епідеміологічних норм (правил), кібернетичної безпеки, захисту персональних даних, антикорупційних заходів, академічної доброчесності; інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Ліцею; організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях); координує діяльність усіх підрозділів закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору; організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання до Ліцею.

У разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів цивільної оборони, забезпечується безумовне переривання роботи Приймальної комісії, конкурсних випробувань/співбесіди до скасування відповідного сигналу з подальшим корегуванням графіків роботи Приймальної комісії.

Приймальна комісія працює за адресою:

 01033, м. Київ вул. Володимирська, 79-Б щоденно (з09.00 до 18.00).

Контакти Приймальної комісії: телефон/факс:
(044) 289-79-76 Оперативний мобільний зв’язок:

+38 (096/095/073) 526-70-07 (Viber/WhatsApp/Telegram 24/7). Офіційний канал: Telegram @umlnmu;

електронні адреси:

admissionumlnmu@gmail.com,

umlnmuofficial@gmail.com,

uml_nmu@ukr.net.

Все актуальна інформацію щодо Вступної кампанії-2023 за посиланнями:

https://uml.ua/

https://uml.ua/priyom-na-navchannya/

https://uml.ua/dorozhnia-karta-vstupnoi-kampanii-2023/

Щиро Вам дякуємо, шо обираєте для продовження навчання

перший університетський медичний ліцей!

Україна переможе!
Слава Україні!
Героям Слава!

З правдивою пошаною до Вас –

Приймальна комісія Українського медичного ліцею

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.