В ліцеі проведено тренінг і перевірку знань з радіаційної безпеки

Відповідальною за техніку безпеки в Украінському медичному ліцеі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – Колеснік О.І. спільно технічними службами закладу проведено тренінг з радіаційної безпеки, а також навчальне тестування.
Як врятуватися від радіації – алгоритм дій:
Радіація найсильніше вражає щитоподібну залозу. Після техногенної катастрофи потрібно якомога швидше прийняти всередину звичайний йод. Підійдуть таблетки калію йодиду (250 мг дорослим або 125 мг дітям) або п’ятивідсотковий розчин йоду (20 крапель дітям до 14 років, 40 крапель – дітям, старшим за 14 років, і дорослим). Для захисту щитоподібної залози прийняти йод достатньо один раз.
Зачиніть вікна й не відчиняйте їх без необхідності.
За можливості не виходьте на вулицю.
Проводьте вдома щоденне вологе прибирання. Поставте в кімнаті ємність із водою.
Пийте більше води.
Регулярно промивайте ніс і горло.

Відповідно до п. 1.4. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівники, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки або там, де є потреба в професійному доборі, повинні щорічно проходити спеціальне навчання з охорони праці.
Відповідно до п. 5.5. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, навчання і перевірку знань з питань охорони праці один раз на три роки в обсязі виконуваної ними роботи проходять посадові особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
До Переліку робіт з підвищеною небезпекою віднесено:
п. 4. – роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання;
п. 34. – монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела.
Тема 1. Загальні питання щодо дії іонізуючого випромінювання на організм людини. Основи законодавства України з питань радіаційної безпеки. Навчання та інструктажі з радіаційної безпеки
1. Поняття іонізуючого випромінювання. Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовинами Книга
2. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини. Наслідки променевих уражень Книга
3. Основи дозиметрії. Фізичні величини дозиметрії. Методи та прилади дозиметричного контролю Книга
4. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” Книга
5. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” Книга
6. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” Книга
7. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Книга
8. Положення про розробку інструкцій з охорони праці Книга
9. Вимоги законодавства України з радіаційної безпеки щодо проведення навчання та інструктажів Книга
10. Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки
Було проведено навчальне тестування щодо рівня знань персоналу закладу із забезпечення радіаційної безпеки.

Центр комунікації