Уряд України вніс зміни до порядку присудження ступеня PhD

У зв’язку з дією воєнного стану в Україні, 21 березня 2022 року Уряд ухвалив зміни до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.
Воєнні дії, спричинені повномасштабним вторгненням росії, охопили значну частину України та унеможливили здійснення освітньої діяльності в багатьох закладах вищої освіти та наукових установах. Зокрема, унеможливлено або ускладнено проведення атестації здобувачів ступеня доктора філософії та дотримання строків такої атестації. Зміни до Порядку обумовлені необхідністю унормування процедури атестації здобувачів ступеня доктора філософії в умовах воєнного стану.
Терміни, визначені Порядком присудження ступеня доктора філософії, продовжуються на період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування.

Про це йдеться у постанові, ухваленій Кабінетом Міністрів України у зв’язку з дією воєнного стану в Україні.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
№ 341 від 21 березня 2022 року

Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 44

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософіїˮ (Офіційний вісник України, 2022 р., № 11, ст. 586), доповнивши її пунктом 3 такого змісту:
“3. Установити, що період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування, не враховуються під час обчислення строків, визначених Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженим цією постановою.ˮ
Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль

Відповідно до постанови, до Порядку присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії внесені зміни щодо обчислення строків, визначених Порядком.
Такі зміни обумовлені необхідністю унормування процедури атестації здобувачів ступеня доктора філософії в умовах воєнного стану.

Офіційно за посиланням:
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44
https://mon.gov.ua/ua/news/uryadom-vneseno-zmini-do-poryadku-prisudzhennya-ta-skasuvannya-rishennya-pro-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi