Учні ліцею- лідери МАН України

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ НТЛ ІМЕНІ А.П. РОМОДАНОВА
УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 У  I  (ліцейному)  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів НТЛ імені А.П. Ромоданова  взяв участь 81 учнь.
На конкурс представлено:
відділення хімії і біології – 47 робіт;
історії – 3
наук про Землю – 3
комп’ютерних наук – 4
української філології та мистецтвознавства – 8
відділення іноземної філології та мистецтвознавства– 4 роботи.
математики – 4
екології та аграрних наук – 9

Переможцями та призерами ліцейного етапу стали 26 учнів, що складає 32% від загальної кількості учасників та свідчить про якість виконаної спільної роботи педагогів та учнів. 13 учнівських робіт рекомендовані  на участь у ІІ (міському) етапі конкурсу.

Найактивніше працювало відділення Хімії і біології.

Конкурс – захист науково дослідницьких робіт членів та кандидатів в дійсні члени МАН показав достатньо високу теоретичну підготовку та володіння сучасними методами дослідження. Робота в ліцейному науковому товаристві учнів це спосіб набуття науково експериментального досвіду. НТЛ є базою, первинним осередком, де учні залучаються до пошуку чи експерименту, досліду чи конструювання, саморозвиваються, самовизначаються, самовдосконалюються, роблять перші кроки у науковій діяльності.

Працювали журі секцій, до складу яких увійшли професори, доценти НМУ імені О.О. Богомольця, КНУ імені Тараса Шевченка, вчителі-методисти та вчителі вищої кваліфікаційної категорії Українського медичного ліцею.

Проте журі зазначає ряд недоліків, які вплинули на результати, а саме: низький рівень виконання контрольних робіт; наявність компілятивних робіт та факти плагіату.

Підводячи підсумки проведення І (ліцейного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН слід підкреслити:

1.На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

2. Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень МАН.

3.Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

4. У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

5. Назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

 

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ УЧНІВ УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ У І ЕТАПІ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ ЧЛЕНІВ МАН

Відділення

Секція

всього

учасники

призери

І

Історії

Археологія

 

 

Етнологія

 

 

Історія України

3

1

Всесвітня історія

 

 

Історичне краєзнавство 

 

 

ІІ

Наук про Землю

Географія та ландшафтознавство

3

1

Геологія, геохімія, мінералогія та гідрологія

 

 

Метеорологія та кліматологія

 

 

ІІІ

Філософії та суспільствознавства

Філософія

 

 

Соціологія та педагогіка

 

 

Теологія, релігієзнавство та історія релігії

 

 

Правознавство

 

 

IV

Технічних наук

Технологічні процеси та перспективні технології

 

 

Електроніка та приладобудування

 

 

Матеріалознавство

 

 

Машинобудування та робототехніка

 

 

Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

 

 

Екологічно безпечні технології ресурсозбереження

 

 

Авіа- та ракетобудування

 

 

Архітектура та дизайн

 

 

Науково-технічна творчість та винахідництво

 

 

V

Комп’ютерних наук

Комп’ютерні системи та мережі

 

 

Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

4

1

Технології програмування

 

 

Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

 

 

Internet-технології та WEB дизайн

 

 

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

 

 

VI

Української філології та мистецтвознавства

Українська мова

3

1

Українська література

 

 

Фольклористика

5

1

Літературна творчість

 

 

Журналістика

 

 

Мистецтвознавство

 

 

VIІ

Іноземної філології та світової літератури

Світова література

 

 

Російська мова та література

 

 

Англійська мова

4

1

Німецька мова

 

 

 

Іноземної філології та світової літератури

Французька мова

 

 

Іспанська мова

 

 

Китайська мова

 

 

VIІІ

Математики

Алгебра та початки аналізу

 

 

Геометрія

 

 

Прикладна математика та математичне моделювання

4

1

IX

Фізики і астрономії

Теоретична фізика

 

 

Експериментальна фізика

 

 

Біофізика

 

 

Астрономія та астрофізика

 

 

Аерофізика та космічні дослідження

 

 

Х

Економіки

Економічна теорія та історія економічної думки

 

 

Мікроекономіка та макроекономіка

 

 

Фінанси, грошовий обіг і кредит

 

 

Хімії та біології

Хімія

10

4

Хімія довкілля

 

 

Генетика та селекція

3

 

Загальна біологія

10

4

Біологія людини та валеологія

10

4

Медицина

10

3

Психологія

3

1

XІІ

Екології та аграрних наук

Екологія

 

 

Екологія тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія)

 

 

Екологія рослинного світу (ботаніка)

 

 

Гідроекологія

 

 

Лісознавство та агрономія, охорона довкілля та збалансоване природокористування

9

3

Всього

81

26

Київська Мала академія наук – територія дослідницьких пошуків  та наукових експериментів для талановитих та цілеспрямованих!
Історія
1947 рік започатковане перше Товариство науки і техніки учнів (НТУ) – “Товариство науки і техніки школярів” у м. Києві, на базі міського Палацу піонерів
1965 рік – організовано Київське міське наукове товариство учнів “Дослідник”
1972 рік – створено Київську Малу академію наук “Дослідник”
жовтень 2010 року – Рішенням Київської міської ради від 29.04.2010 р. №577/4015 19.10.2010 р. створено Комунальний позашкільний навчальний заклад “Київська Мала академія наук учнівської молоді”
жовтень 2017 року – на базі Малої академії наук України відкрито Центр ЮНЕСКО 2-ї категорії відповідно до рішення, прийнятого на засіданні Виконавчої Ради Організації Об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури.
Більше інформації:
https://kman.org.ua/ua/pro-akademiyu/