Цикл онлайн уроків з хімії на платформі Kahoot: професор НМУ Сліпчук Валентина Леонідівна

Доктором педагогічних наук, професором кафедри медичної та загальної хімії НМУ імені О.О. Богомольця, вчителем-методистом хімії СЛІПЧУК Валентиною Леонідівною було проведено цикл уроків для учнів 11-Б класу Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця з використанням онлайн інструментів за темою: «Основні поняття, закони та теорії хімії».
Використовуючи онлайн інструмент Kahoot було створено віртуальний клас (virtual classroom) та проведено тестування (в формі гри) з теми: «Основні поняття, закони та теорії хімії».
За допомогою платформи Kahoot були поставлені бали за правильність та швидкість виконання тестових завдань.
Здобувачі освіти поглибили власні фундаментальні знання та практичні навички:
обґрунтували фізичну суть періодичного закону; закономірності змін основних характеристик атомів у періодичній системі та вплив їх на властивості хімічних елементів;
оцінили значення основних законів хімії, періодичного закону та закону залежності властивостей речовин від їх складу та будови для розвитку хімічної науки; висловили судження про роль періодичного закону в сучасному природознавстві та значення інших законів і теорій хімії.