Тренінг: Гранти на створення соціальних шкільних підприємств

Під час проведеного тренінгу ліцеїсти дізналися про нові досягнення у сфері соціального шкільного підприємництва в Україні https://nus.org.ua/view/shkilne-pidpryyemnytstvo-yak-zapustyty-biznes-do-18-ty-rokiv/,
отримали інформацію про вітчизняні пілотні шкільні фірми, ознайомились із закордонним досвідом
http://sse.eef.org.ua/;
https://schoolofme.me/studbiz;
https://m.facebook.com/SSEinUkraine/.
Учасниками заходу стали здобувачі освіти 10-11-х класів, вчителі, їхні батьки та всі, хто цікавиться темою соціального підприємництва.
Особливу увагу під час тренінгу приділили подоланню викликів на шляху розвитку соціального шкільного підприємництва в Україні та проаналізували, як можна впроваджувати досвід із-за кордону https://houseofeurope.org.ua/opportunity/137
в місцевих реаліях.

Були використані матеріали і посилання:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-facultativ/2020/11/12/Navchalna-programa-SSHP-FSYE-gryf2.pdf

Центр комунікації