Світла пам’ять академіку Юрію Богдановичу ЧАЙКОВСЬКОму

Украінський медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам з приводу смерті
Чайковського Юрія Богдановича (29.06.1951-03.03.2022) – видатного наyковця у галузі гістології, ембріології, нейроморфолог, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, президента Наукового товариства АГЕТ України (анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів). Лауреата Державної премії України, премії імені В. П. Комісаренка НАН України, премії НАМН України. Заслуженого діяча науки та техніки України.

Юрій Богданович Чайковський – всесвітньовідомий
вчений-гістолог, неперевершений лектор і професор, наш Вчитель і відданний Друг!

Для всіх нас Юрій Богданович Чайковський назавжди залишиться відданим патріотом Альма матер, тим, хто завжди захищав та підтримував розвиток фундаментальноі української медичноі освіти і науки.

Висловлюємо
найщиріші співчуття
рідним, близьким, колегам покійного.

Вічна пам’ять.

Спільнота Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

 

 

Довідково:
29 червня 1951 року в родині київських філологів з’явився на світ майбутній учений-морфолог Юрій Чайковський. 1968 року він закінчив середню школу з золотою медаллю, а 1974 — з відзнакою Київський медичний інститут та продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі нормальної анатомії того ж інституту. Навчання в аспірантурі, робота над кандидатською дисертацією рос. Микроваскуляризация седалищного нерва в условиях его де- и регенерации, захищеною 1978 року під керівництвом професорів І. Є. Кефелі та А. К. Коломійцева, стали основою формування майбутнього керівника відомої на сьогодні школи нейроморфологів. Не останню роль у формуванні наукового світогляду Ю. Б. Чайковського зіграла рідна сестра батька Юрія Богдановича — Ірина Йосипівна Чайковська — відомий анатом, організатор і завідувачка кафедри нормальної анатомії Луганського медичного інституту протягом майже 30 років.

Починаючи з 1981 року Юрій Богданович працював асистентом, старшим викладачем і доцентом на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії Київського інституту вдосконалення лікарів. 1992 року його було обрано за конкурсом на посаду завідувача кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, яку він обіймав до теперішнього часу.
Вдалі експерименти з трансплантації кріоконсервованих нервів у тварин стали основою захищеної 1989 року докторської дисертації рос. Регенерация периферического нерва в условиях его ауто- и аллопластики.

Наукова школа нейроморфології, створена разом із численними учнями та послідовниками й очолювана Юрієм Богдановичем, набула високого рейтингу в Україні та за кордоном.
Ю. Б. Чайковський підготував п’ятьох докторів і 24 кандидатів наук.
Він брав активну участь у міжнародних конгресах із особистими доповідями, організації з’їздів морфологів України, працював у Науковому товаристві анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, президентом якого був 14-й рік поспіль, брав участь у роботі редколегій багатьох наукових медичних журналів.
Як ученого професора
Ю. Б. Чайковського відрізняли цілеспрямованість, наукова ерудиція й організаторські здібності. Його наукові розробки характеризуються фундаментальністю, сучасним методичним рівнем і прикладним значенням.
До видатних наукових здобутків ювіляра відноситься встановлення можливості збереження життєздатності клітин периферійної нейроглії за умов кріоконсервації при температурі рідкого азоту; доведення того, що інгібітори протеолітичних ферментів, інгібітори лейкотрієнів та інші протизапальні препарати стимулюють регенерацію нервових стовбурів; вивчив гемомікроциркуляторне русло, нейро-вазальні та нейро-десмальні взаємовідношення у периферичних нервах; з’ясував морфологічні особливості розвитку хронічного гастриту і гастродуоденіту за умов експериментальної хронічної інфекції носоглотки, структурні механізми саногенезу гнійних і негнійних ран шкіри при застосуванні сорбентів; розробка та вивчення нових біологічно обґрунтованих методів мікрохірургічної ауто- й аллонейропластики, які полягають у спрямованому впливі на реактивні зміни тканин у ділянці травми та забезпечують активізацію відновних процесів. Останніми роками Ю. Б. Чайковський активно співпрацював з Інститутом фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова й Інститутом генетичної та регенеративної медицини. Результатом стали важливі дані про взаємодію з нанокристалами кремнію нервових волокон, що регенерують, та про вплив стовбурових клітин на відновлення периферичного нерву. Творчий доробок ученого складає понад 700 наукових праць, 27 патентів, три підручники та дев’ять монографій. Підготував 8 докторів і 27 кандидатів наук.

Юрій Богданович виконував велику адміністративну роботу — протягом 1999-2000 рр. був проректором з міжнародних зв’язків Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, протягом 2000—2011 років — начальником атестаційного відділу ВАК України, з 2012-2015 ро. — проректором з наукової роботи Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Він був членом спеціалізованої вченої ради з морфологічних спеціальностей у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.