СТВОРЕНО САЙТ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

Для популяризації української науки створено платформу «Вільна Наука»:
https://vilnanauka.com/.
Наукові інститути та установи можуть із легкістю розповідати про відкриття та публікувати релізи, а журналісти – підтримувати контакт із представниками наукових установ для розповсюдження новин серед громадськості.
Метою проєкту є створення нових можливостей для:
учених (щодо популяризації результатів);
журналістів (щодо уточнення результатів і перевірки трактувань наукових доробків українських вчених);
українських і міжнародних інвесторів (для ознайомлення з практичними доробками вчених).
У межах платформи відкрита реєстрація для учених і журналістів. Читачі можуть знайомитися з контентом без попередньої реєстрації.

Докладніше за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/news/stvoreno-sajt-dlya-populyarizaciyi-ukrayinskoyi-nauki

Центр комунікації