Stem технології: хімічний квест

STEM-ОСВІТИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО, КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ

Визнаючи важливість STEM технологій, аналітичної роботи, експерементування та критичного мислення доктором педагогічних наук, професором кафедри кафедри медичної та загальної хімії  НМУ імені О.О. Богомольця, вчителем-методистом хімії СЛІПЧУК Валентиною Леонідівною було проведено ОНЛАЙН-КВЕСТ для учнів 11-Б класу за темою: «Металічні елементи та їх сполуки». Такий вид діяльності дозволяє здобувачам освіти: досягти мети у засвоєнні знань з розділу; запам’ятати нове, поповнити запас хімічних понять, розвивати фантазію та підтримувати інтерес ліцеїстів протягом уроку.
ОНЛАЙНЕ-КВЕСТ «Металічні елементи та їх сполуки» побудований на візуальному, аудіальному та кінестетичному сприйняттю інформації.

Центр комунікації