STEM-МОДЕЛЮВАННЯ УТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ РАДИКАЛІВ: доцент Родигіна Ірина Вікторівна

Родигіна Ірина Вікторівна – учитель-методист, кандидат педагогічних наук, доцент провела он-лайн урок хімії у 9-х класах Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тема дистанційного уроку: «Насичені одноатомні спирти». Як можна зсередини побачити перетворення молекул?
STEM – моделювання йде на допомогу!
Адже саме в такий спосіб можна не тільки наочно побачити, але й зрозуміти сутність хімічних перетворень! В процесі роботи здобувачі освіти ознайомилися з молекулярними, електронними та структурними формулами перших представників ряду насичених одноатомних спиртів.
Змоделювали механізм утворення вуглеводневих радикалів та структуру спиртів.
З’ясували закономірності фізичних властивостей метанолу і етанолу, утворення водневих зв’язків. Визначили поняття “функціональна гідроксильна група”. Схарактеризували хімічні властивості спиртів: повне окиснення, взаємодію з натрієм. Обговорили галузі застосування метанолу та етанолу. Наголосили на отруйності спиртів, їх згубній дії на організм людини та свідомому ставленні до власного здоров’я.