STEM – МОДЕЛЮВАННЯ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

доцент Родигіна Ірина Вікторівна Родигіна Ірина Вікторівна – учитель-методист, кандидат педагогічних наук, доцент провела дистанційний урок хімії у 9-х класах Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тема он-лайн уроку: Карбонові кислоти. Оцтова кислота. За допомогою STEM – моделювання вивчили внутрішню структуру молекул; утворення водневих зв’язків; механізми хімічних перетворень карбонових кислот. Опрацьовуючи навчальний матеріал, здобувачі освіти ознайомилися з молекулярними та структурними формулами перших представників ряду насичених одноосновних карбонових кислот. Змоделювали механізм утворення вуглеводневих радикалів та структуру карбонових кислот. З’ясували поняття «функціональна карбоксильна група» та наголосили на визначальності функціональної групи у характерних фізичних та хімічних властивостях речовин. Визначили фізичні властивості оцтової кислоти. Схарактеризували хімічні властивості карбонових кислот: електролiтичну дисоціацію, взаємодію з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами. Обговорили галузі застосування оцтової кислоти. Наголосили на біологічній ролі карбонових кислот. Зробили висновок, що карбонові кислоти подібні до неорганічних і виявляють усі їх загальні властивості, але в хімічних взаємодіях поводяться як слабкі кислоти.
Шукали відповіді на складні питання, креативили, проводили аналогії і відкривали істину.