Список зарахованих здобувачів освіти в 2021 році

СПИСОК
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ
ДО 9-11-Х КЛАСІВ
УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
У 2021 РОЦІ

Рішення конкурсної комісії:
від 31.05.2021р., протокол №1;
від 15.06.2021р. протокол №2,
Накази про зарахування:
від 15.06.2021р., №10-у;
від 23.06.2021р., №15-у.

АНТОНЮК
БАБЕНКО
БАБИЧ
БАГАЦЬКА
БАШИРОВА
БЕЦЬ
БОГОМАЗ
БУРДИГА
БУРМЕНКО
БУТЕНКО
ВЕРЕЩАГІН
ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
ВОЛКОВА
ВОЛОКИТА
ГАЛЬЧІНСЬКА
ГАРТІК
ГЕЗА
ГЕЛЕЙ
ГЛУШАК
ГНАТЕНКО
ГОВОРОВ
ГОРАЄВСЬКА
ГРІН
ДАВИДЕНКО
ДАНИЛЕВСЬКА
ДАЦЮК
ДВОЙНОС
ДЕНИСЮК
ДИКУН
ДОНЕЦЬ
ДОРОХОВА
ДУБАН
ЕЛЬ-ХАМАД
ЄРМОЛЕНКО
ЗАПЄВАЛОВА
ІВАНОВА
КАНЮКА
КАЦАЛАП
КАЧУРА
КИРИЛЮК
КІМ
КОВАЧ
КОЗОВЦЕВА
КОКОРІНА
КОМАРДЕНКО
КОНДРАТЕНКО
КОНОТОПЧИК
КОРНІЙЧУК
ЧЕТКОВА-БОНДАРЕНКО
КРАСНОЖОН
КРИВЕНКО
КРИВОШЛИКОВА
КУРИЛКО
КУРИЛО
КУРНОСІКОВ
ЛИСЕНКО
МАГДЕНКО
МАЗНІЧЕНКО
МАЗУРЕНКО
МАКАРЕНКО
МАЛЬОВАНИЙ
МАНДРИКОВ
МАНЖУРА
МАРТИНЕНКО
МАРТІРОСОВА
МАРЧЕНКО
МЕДИК
МИКИТЕНКО
МИРОНЮК
МИХАЙЛЕНКО
МІЩЕНКО
МОНАСТИРЕЦЬКА
МУЧІНСЬКА
НАУМЕНКО А.
НАУМЕНКО В.
НЕБЕЛИЦЯ
НУРУТДІНОВА
ОНИКІЙ
ОСІНІНА
ПАШКОВА
ПЕРУН
ПЕТРЕНКО
ПИЛИПЕНКО
ПОКАЛЮК
ПОПЛАВЕЦЬ
ПОТАПЕНКО
ПУШКОВ
РЕВА
РОМАНЮГА
РУДЕНКО
СААКЯН
САФОНОВА
СЕРДИНСЬКА
СИЛКІН
СИМОНЕНКО
СИНЬКО
СІВКОВИЧ
СКИБА
СКРИННІК
СЛЮСАР
СПІРІНА
СТАРОДУБОВА
СТЕПУРА
СТУЖНЄВА
ТАТАРИНЦЕВА
ТАТАРІНОВА
ТАЦЮК
ФАСТОВЕЦЬ
ФОМЕНКО
ФОРОСТВЕЦЬ
ХМЕЛЕВСЬКА
ХОРІШМАН
ХУДОКОРМОВА
ЦЕСАРСЬКА
ЦІМБОЛИНЕЦЬ
ЦУД
ЧЕРВЯКОВ
ЧИГИРИНА
ШАМРОВСЬКА
ШОВШ
ШОЛОШЕНКО
ШУЛЯК
ЩЕГОЛЬКОВА
ЯВОРОВСЬКИЙ
ЯВОРСЬКА
ЯРЕМЕНКО