ЩОДЕННИК РОБОТИ ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЗИМОВОЇ ШКОЛИ «UML CAMP-mathematics»

26.12.2022р. Зимова школа з математики для учнів і учениць 9-тих класів. Тема. Функція: загальні відомості. Властивості функції. На уроці повторили загальні відомості про функції, їхні властивості, а саме: область визначення функції, область значення функції, нулі функції, проміжки зростання і спадання, проміжки знакосталості функції. Набули навичок визначати властивості функцій, заданих формулою, та функцій, заданих графічно (вміння “читати” графіки).
Зимова школа з математики, 9-ті класи. Тема. Функції виду y=kx+b, y=k/x,k≠0. Перетворення графіків функцій. На уроці ознайомилися з правилами паралельного переміщення; розглянули різновиди графіків лінійної та оберненої функції залежно від значень коефіцієнтів. Закріпили вміння будувати графіки зазначених функцій за допомогою правил паралельного переміщення.
10-ті класи. Зимова школа з математики.
Тема. Основні властивості функцій. На уроці закріпили знання і вміння працювати з функціями, заданими формулою або графічно, а саме: визначати область визначення і область значень; точки перетину з осями координат; найбільше і найменше значення функції на проміжку; проміжки знакосталості; досліджувати на парність і непарність.
На заняттях з математики в Зимовій школі 10-ті класи вивчали тему Ірраціональні рівняння.
На уроці ознайомилися з поняттям “ірраціональне рівняння”, його особливостями; повторили поняття “рівносильне рівняння”, “рівняння-наслідок”; розглянули основні підходи і алгоритми розв’язування ірраціональних рівнянь. Набули вмінь застосовувати зазначені алгоритми до розв’язування найпростіших ірраціональних рівнянь та рівнянь середнього рівня складності.
11-ті класи в Зимовій школі з математики вивчали тему «Логарифми та їх властивості. Перетворення логарифмічних виразів. Розв’язування вправ».
На уроці повторили поняття логарифмічної функції, її основних властивостей і графіка; розглянули основні властивості логарифмів. Набули вмінь обчислювати логарифми за допомогою означення, перетворювати логарифмічні вирази за допомогою властивостей логарифмів.
11-ті класи на заняттях з математики у Зимовій школі вивчали тему Логарифмічні рівняння. Розв’язування вправ. На уроці ознайомилися з різновидами логарифмічних рівнянь, підходами до їх розв’язання, зокрема, застосування методу заміни змінної. Набули вмінь розв’язувати логарифмічні рівняння різного рівня складності. Опрацьовували тести ЗНО минулих років.
На заняттях у Зимовій школі з математики 11-ті класи розглядали тему Логарифмічні нерівності. На уроці ознайомилися з алгоритмом та особливостями розв’язування логарифмічних нерівностей; набули вмінь розв’язувати найпростіші логарифмічні нерівності за допомогою алгоритму. Розглянули найбільш типові завдання з даної теми, представлені на ЗНО.

Тримаємо освітній фронт!
Віримо у Перемогу України!

Центр комунікації