ЩОДЕННИК РОБОТИ ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЗИМОВОЇ ШКОЛИ «UML CAMP-MATHEMATICS»

Кандидатка педагогічних наук, Доцентка Агапова М.Б. провела цикли занять у другій міжнародній зимовій школі «UMLCamp» 9-11-ті класи.
«Функції виду y=k/x,k≠0, y=√x та їх властивості. Перетворення графіків функцій, різновиди графіків оберненої функції та функції виду y=√x залежно від значень коефіцієнтів».
Набули вмінь будувати графіки зазначених функцій різного рівня складності за допомогою правил паралельного переміщення.
«Квадратична функція, її графік і властивості», розглянули квадратичну функцію, проаналізували її властивості та графік; ознайомилися з алгоритмом побудови графіка квадратичної функції, заданої у загальному вигляді. Повторили операції з квадратичною функцією, зокрема, виділення повного квадрату. Проаналізували графічний спосіб розв’язування рівнянь, його переваги і недоліки, доцільність використання. Набули вмінь будувати графіки квадратичної функції за допомогою правил паралельного переміщення і за допомогою загального алгоритму; вмінь розв’язувати завдання графічним способом.
«Ірраціональні рівняння. Розв’язування вправ», систематизували і закріпили знання та вміння вибирати (на основі аналізу умови задачі) і застосовувати різні методи і алгоритми щодо розв’язування ірраціональних рівнянь різного рівня складності. Основну увагу приділили аналізу умови задачі, вибору найбільш раціонального способу розв’язку, особливостям області визначення і необхідності перевірки.

Тримаємо освітній фронт!
Слава Незламним Українцям!

Центр комунікації