ЩОДЕННИК РОБОТИ ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЗИМОВОЇ ШКОЛИ «UML CAMP-LATIN»

Заняття в UML Latin Camp, було присвячене розгляду основних способів наукового термінотворення: компонування багатослівних термінів і поєднання терміноелементів у слова-композити.
Оскільки найпоширенішою моделлю утворення медичних термінів є узгоджене означення, присутні виконали кілька вправ для удосконалення навиків коректного перекладу словосполучень з латинської та латинською мовою. Друга частина зустрічі була стосувалася макаронічної мови в «Енеїді» Івана Котляревського.
З часів Відродження за допомогою макаронічного мовлення письменники пародіювали передовсім мовлення людини, яка погано володіє латиною, хоч і впевнена в тому, що добре знає її. З часом місце латини зайняли інші широковідомі або соціально престижні мови – залежно від суспільства і століття. Проте в «Енеїді» Іван Котляревський застосовує класичний зразок макаронічної мови – латинський суржик, наприклад:
Енеус ностер магнус панус
І славний троянорум князь,
Шмигляв по морю як циганус,
Ад те, о рекс! Прислав нунк нас.
Або: Щоб провести ад фінем беллюм,
Ми зробим з Турнусом дуеллюм,
Про що всіх сангвіс проливать
Чи Турнус буде, чи Енеус,
Укажеть глядіус, вель деус,
Латинським сцептром управлять”.
Домашнє завдання для слухачів UML Latin Camp нагадує інтелектуальний квест – знайти чим більше подібних прикладів в українській «Енеїді» і перекласти їх з макаронічної мови українською, виписавши латинські лексеми зі словника.

Тримаємо освітній фронт!
Слава Україні!

Центр комунікації