ЩОДЕННИК РОБОТИ ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЗИМОВОЇ ШКОЛИ «UML CAMP-Biology»

Вчителька-методистка біологіі, експертка ЗНО Стронова Т.М. провела цикли узагальнюючих консультацій за темою «Обмін речовин і перетворення енергії».
Ми знаємо, що обмін речовин і енергії-одна із основних властивостей живого. Як же ці процеси відбувається у різних організмів?
Які є види обміну, їх механізми, умови та наслідки проходження, що забезпечують процеси життєдіяльності.
Розглянули особливості обмінів речови́н або метаболі́зм – сукупності хімічних реакцій, що відбуваються в живих організмах.
Метаболізм поділяється на дві гілки: катаболізм (дисиміляція або енергетичний обмін), що охоплює реакції розщеплення складних органічних речовин до простіших, яке супроводжується їх окисненням і виділенням корисної енергії, та анаболізм (асиміляція або пластичний обмін) — реакції синтезу необхідних клітині речовин, у яких енергія, отримана у катаболічних реакціях, використовується.
Майже всі метаболічні реакції пришвидшуються ферментами — каталізаторами білкової природи. Ферменти не тільки роблять можливим швидке протікання у клітині великої кількості реакцій, що за інших умов потребували би дуже високих температур або/і тиску, а й дозволяють регулювати їх за потреби. Реакції каталізовані ферментами часто об’єднуються у послідовності, де продукт однієї стає субстратом для наступної, такі серії реакцій називаються метаболічними шляхами. Метаболічні шляхи, своєю чергою, поєднуються між собою, утворюючи складні розгалужені сітки.
Важливою характеристикою основних метаболічних шляхів та їх компонентів є те, що вони є спільними для більшості живих організмів, що свідчить про єдність походження живої природи. Проте певні особливості метаболізму має не лише кожен вид, а й окремі особини в межах виду.
Серії реакцій в клітині переважно об’єднуються у метаболічні шляхи, в яких продукт одного перетворення стає субстратом для наступного. Зазвичай ферменти одного метаболічного шляху групуються разом, утворюючи великі мультиензимні комплекси.

Тримаємо освітній фронт!
Віримо у Збройні Сили України!

Центр комунікації