ЩОДЕННИК РОБОТИ ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ ЗИМОВОЇ ШКОЛИ «UML CAMP-BIOLOGY»

Вчителька/методистка, експертка ЗНО Стронова Т.М. провела цикли занять «генетика-закони спадковості та мінливості» для здобувачів освіти 9-х класів у Другій Зимовій школі «UMLCamp».
Спочатку знайомство із історією розвитку науки, термінологією, символікою, законами Менделя тощо.
А потім, оволодіти навичками розв’язання генетичних задач: «Від теорії – до практики».
Генетична інформація — існування в клітинах організмів таких сукупностей генів, які зберігають відомості про послідовність процесів обміну речовин у періоди росту та розмноження, про склад, будову і функції білків та нуклеїнових кислот. Носієм генетичної інформації є нуклеїнові кислоти: ДНК та РНК.
Слово «генетика» було уперше запропоновано для того, щоб описати знання про спадковість та мінливість, визначним британським вченим Вільямом Бетсоном в особистому листі до Адама Седжвіка (18 квітня 1905). Уперше Бетсон ужив слово «генетика» публічно на Третій міжнародній конференції з гібридизації рослин (Лондон, Англія) у 1906.
Зародження генетики можна прослідкувати ще у доісторичні часи. Спостереження над закономірностями успадкування ознак використовувались людиною в лікуванні хвороб. На Вавилонських глиняних плитках указувалися можливі риси при схрещуванні коней. У стародавньому світі рабам не дозволялося народжувати дітей — так сподівалися сприяти поліпшенню спадкових якостей населення своєї країни. Але основи сучасних уявлень про механізми спадковості були закладені тільки у середині 19 століття.

Тримаємо освітній фронт!
Віримо у Перемогу України!

Центр комунікації