Щоденник роботи другої міжнародної літньої школи «UMLcamp»

10.06.2022 на зустрічі UML Med Camp говорили про найбільш поширені захворювання у світі, які займають лідіюче місце серед причин смертності: захворювання серцево-судинної системи (ССС).
Під час навчального року ми приділяли увагу таким хворобам як артеріальна гіпертензія, інфаркт міокарда, інсульт.
Та сьогодні ми ще поглибились у світ кардіології: обговорювали етіологію та причини порушень провідностої системи серця, ішемічної хвороби, атеросклерозу, розібрали такий метод діагностики хвороб ССС, як елекрокардіографія (ЕКГ), сучасні методи лікування та профілактики перерахованих порушень.

Всі, хто вивчає рідну чи будь-яку іноземну мову, дуже швидко приходять до розуміння, що не досить знати слова, потрібно знати закони, за якими ці слова об’єднуються в словосполучення і речення. Кодекс цих законів, які допомагають зрозуміти мовлення і самому будувати фрази, називається в мовознавстві синтаксисом. Сьогоднішнє заняття в літній школі UML Latin Camp було присвячене розгляду зразу двох поширених синтаксичних зворотів – Accusativus cum infinitivo та Nominativus cum infinitivo, що відповідають українським підрядним з’ясувальним реченням, які приєднуються до головного сполучниками «що», «щоб», «як».

Присутні не лише навчилися конструювати і правильно перекладати латинські речення, які містять ці синтаксичні конструкції, а й поглибили свої знання з інших іноземних мов, зокрема, англійської, відшукавши там відповідники до Accusativus cum infinitivo та Nominativus cum infinitivo, що виникли під безпосереднім впливом латини.

Серед прикладів крилатих фраз, які містять звороти з інфінітивом, безперечно, найактуальнішою слухачі школи назвали «Ruthenorum me esse et libenter profiteor – Я українець, і охоче про це заявляю,» – слова, що належать одному з найвідоміших українських неолатиністів XVI ст., Станіславу Оріховському.