Щоденник роботи другої міжнародної літньої школи «UMLcamp»

Заняття з біології для двох груп слухачів проводять керівники UML Biology Сamp – вчителька-методистка Столярова Світлана Олександрівна та вчителька-методистка Стронова Тетяна Михайлівна. 06.06.2022 вивчали тему «Різноманітність рослин. Водорості.» Розглядали ознаки та характеристика. Було здійснено аналітику та порівняльні заходи. Слухачі мали можливість отримати вичерпні відповіді на питання, які виникають у процесі вивчення теми.

6 червня 2022 року відбулося друге заняття літньої школи з хімії «UML Chemistry Camp 2022». Слухачі хімічної школи під керівництвом доцентки, кандидатки педагогічних наук, учительки-методистки Ірини Вікторівни Родигіної опановували тему «Хімічні основи циклу трикарбонових кислот».
Актуальність цієї теми зумовлена тим фактом, що цикл Кребса – це центральний метаболічний шлях окиснення органічних молекул, що відіграють роль «клітинного палива».
Протягом заняття було здійснено загальну характеристику ЦТК, обговорено хімізм кожної з ферментативних реакції, що лежать в його основі. Суттєвий акцент зроблено на простеженні паралелей між механізмом біохімічних реакцій ЦТК та аналогічними прикладами з програмного матеріалу шкільного курсу хімії. Розглянуто енергетику, механізми регуляції та біологічне значення циклу трикарбонових кислот. А це колосальне біологічне значення ґрунтується на послідовності хімічних реакцій, які вражають своєю логікою та раціональністю!

Заняття з англійської мови (основи медичної термінології) проводить керівник UML Med Eng Camp кандидатка філологічних наук, учителька-методистка Ангерчік Євгенія Дмитрівна. Вивчали тему: Нещасні випадки та невідкладна медична допомога: забиття, опіки, шок, переломи, знепритомнення.