Щоденник роботи другої міжнародної літньої школи «UML camp»

ЛАТИНО-ГРЕЦЬКЕ ПОХОДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
На п’ятому занятті в літній школі школі UML Latin Camp йшлося про  латино-грецьке походження сучасної наукової термінології. Зокрема, про фахові мови природничих наук з акцентом на медичній термінології. Вона поділяється на україномовну, 80 % якої – це засвоєні іншомовні запозичення, переважно з латинської та грецької мов, та латиномовну, що сформувалася на базі живої латинської мови з грецькими запозиченнями, а відтак підкоряється граматичним правилам латини.
Для успішного опанування медичної термінології необхідно мати навички використання граматичного та морфемного аналізу. Саме в цьому й практикувалися учасники зустрічі, розкладаючи на терміноелементи знайомі зі шкільних дисциплін наукові теміни, на зразок вітаміни, гетерозиготність, мутація,  фенотип, гідрофільність, мітоз, хромосоми, релікт, фауна, флора та ін.
Слухачі дізналися також про епоніми – терміни, що містять у своєму складі власну назву (антропонім або топонім). За походженням медичні епоніми бувають різних видів: міфологізми (нарцисизм, атлант), біблеїзми (Антоніїв вогонь – зараження крові), терміни, що називають імена літературних персонажів (синдром Мюнхгаузена, комплекс Пітера Пена), терміни, що називають імена вчених, лікарів (мазь Вишневського, хвороба Боткіна), і навіть пацієнтів.
Процес формування термінології як відкритої динамічної системи ніколи не може вважатися остаточно завершеним: прогрес науки і техніки дає поштовх для виникнення нових термінів, відмирання застарілих, надання традиційним нового змісту. Саме тому для вільного володіння фаховою медичною мовою потрібно знати основні латино-грецькі терміноелементи, правила їх комбінації і латинську граматику, хоча б в певному обсязі. До такого важливого висновку прийшли учасники сьогоднішньої зустрічі.

Заняття з англійської мови (основи медичної термінології) проводить керівник UML Med Eng Camp кандидатка філологічних наук, учителька-методистка Ангерчік Євгенія Дмитрівна. Вивчали тему: Кісткова система. Скелет, кістки, суглоби та їх хвороби.