Щоденник роботи другої міжнародної літньої школи «UML camp»

Заняття з англійської мови (основи медичної термінології) проводить керівник UML Med Eng Camp кандидатка філологічних наук, учителька-методистка Ангерчік Євгенія Дмитрівна. Вивчали тему: Система травлення. Будова травного каналу.

13 червня слухачі літньої школи з хімії «UML Chemistry Camp 2022» опрацювали тему «Метаболізм амінокислот в організмі». В ході заняття актуалізували функції білків, обговорили особливості перетравлення харчових білків в організмі. В практичній роботі узагальнили хімічні властивості амінокислот як амфотерних сполук. Характеризуючи метаболізм амінокислот, зробили наголос на механізмах і шляхах перетворення амінокислот в організмі: дезамінування, трансамінування, декарбоксилування. Схарактеризували приклади спадкових порушень катаболізму амінокислот і захворювань, ними зумовлених. Визначили, що амоніак, який утворюється в результаті перетворення амінокислот, є токсичною для організму речовиною, охарактеризували шляхи його виведення та механізм знешкодження через синтез сечовини у орнітиновому циклі.

13.06. 2022 в Літній біологічній школі продовжили вивчати систематику рослин, а саме Голонасінні та Покритонасінні. Ознайомилися з характерними ознаками Голонасінних і Квіткових, їх переваги над споровими, значення в природі і житті людини. Дізналися багато і про представників цих рослин. Про відомі Всім ялину та сосну, невідомі вельвічию та ягідний тис; також цікавинки про квіткові рослини.

Заняття з біології для двох груп слухачів UML Biology Сamp провели учителі біології Стронова Тетяна Михайлівна та Столярова Світлана Олександрівна. Вивчали «Гриби. Лишайники. Їх різноманітність Ознаки»