РОЗПОЧАТО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СИСТЕМИ «ЄДИНА ШКОЛА»

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О Богомольця розпочав впровадження в управлінську діяльність закладу інформаційних технологій Системи “Єдина школа”.

На виконання Закону України «Про освіту»,  розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року», від 20 вересня 2017 р.  № 649 «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», Наказу Міністерства освіти і науки від 25 червня 2018 р. № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», інших нормативно-правових актів, та рішення Педагогічної ради від 27.08.2020 р. (протокол № 1), з метою вдосконалення процесу управління закладом освіти, планування та організації освітнього  процесу на основі впровадження інформаційних технологій Системи «Єдина школа».

Центр комунікацій

 

 

Н А К А З
173

 

м.Київ   
04.09.2020 

Про організацію роботи та впровадження
інформаційних технологій  Системи “Єдина школа”

 

На виконання Закону України «Про освіту»,  розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року», від 20 вересня 2017 р.  № 649 «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», Наказу Міністерства освіти і науки від 25 червня 2018 р. № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», інших нормативно-правових актів, та рішення Педагогічної ради від 27.08.2020 р. (протокол № 1), з метою вдосконалення процесу управління закладом освіти, планування та організації освітнього  процесу на основі впровадження інформаційних технологій Системи «Єдина школа»,

НАКАЗУЮ:

 1. Розпочати впровадження в управлінську діяльність закладу освіти інформаційних технологій Системи “Єдина школа”.
 2. Визначити відповідальним за організацію роботи з впровадження інформаційних технологій Системи “Єдина школа” заступника директора з навчально-виховної роботи Іваненко Руслану Валеріївну.
 3. Визначити, що функції адміністратора Системи в закладі освіти буде виконувати методист Колеснік Оксана Іванівна.
 4. Покласти на адміністратора Системи відповідальність за взаємодію з ТОВ «ТАТЛ Технолоджі» щодо отримання доступу до Системи “Єдина школа”, створення облікових записів користувачів Системи, адміністрування інформації закладу освіти та координацію заходів з підтримки цієї інформації в актуальному стані.
 5. Затвердити План основних заходів з впровадження Електронного Журналу
  (Додаток № 1), необхідний для започаткування впровадження в освітній процес інформаційних технологій Системи “Єдина школа”.
 6. Здійснити заходи щодо:
 •  впровадження в управлінську діяльність закладу освіти інформаційних технологій Системи «Єдина школа» відповідно до Плану робіт з впровадження Електронного Журналу;
 • інформування батьків про поточну та підсумкову успішність і відвідуваність учнів з використанням інноваційних технологій Системи “Єдина школа”.
 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Іваненко Р.В. забезпечити
 • контроль за виконанням Плану робіт з впровадження Електронного Журналу;
 • організацію систематичного контролю за своєчасністю і правильністю роботи Адміністратора, класних керівників та педагогів-предметників з інформаційного наповнення Електронного журналу та Електронного щоденника;
 • підготовку змін до посадових інструкцій педагогічних працівників закладу освіти з урахуванням роботи в Системі “Єдина школа”.
 • за підтримки ТОВ «ТАТЛ Технолоджі» організувати та провести тренінги педагогічних працівників закладу освіти щодо роботи в Системі “Єдина школа”.
 1. Контроль за виконанням даного Наказу залишаю за собою.

 

Директор  Ярослав ЦЕХМІСТЕР                                                                                                

Виконавець: Методист Колеснік О.І. 

Погоджено: Заступник  директора з навчально-виховної роботи Іваненко Р.В.