Розпочала роботу Друга Міжнародна літня школа «UMLСamp»

01.06.2022р. розпочала свою роботу в дистанційному форматі Друга Міжнародна літня школа «UML Сamp» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2022 році з предметів: біологія, латинська мова, медична англійська термінологія, медицина, хімія.
Заняття з біології проводить керівник UML Biology Сamp вчителька-методистка Столярова Світлана Олександрівна.
Вивчали тему «Характерні ознаки рослин. Будова рослин. Тканини рослин. Вегетативні органи рослин».
Заняття з латинської мови проводить керівник UML Latin Camp доцентка, кандидатка філологічних наук, учителька-методистка Шевченко Людмила Григорівна. Вивчали тему «Тести з граматики латинської мови. Ключ до успішного вирішення завдань». Здійснили аналіз виконання фінального тесту за 9/10 клас. Типові помилки та способи їх уникнути. Практичні поради, розв’язання окремих тестових завдань.
Заняття з англійської мови (основи медичної термінології) проводить керівник UML Med Eng Camp кандидатка філологічних наук, учителька-методистка Ангерчік Євгенія Дмитрівна. Вивчали тему «Вступ. Лікарні відділення. Медичний персонал. Медичне обладнання». Відбулося знайомство з лікарнею, відділеннями, персоналом і обладнанням. Засвоїли практичні навички: – опрацювання іншомовних джерела професійного змісту; – оволодіння професійно орієнтованим лексико-граматичним мінімумом, необхідним для вивчення теми; – уміння описувати відділення та обладнання, вивчивши особливості абревіатури в медичній термінології; – систематизувати, аналізувати та коментувати отриману інформацію.

Центр комунікації