РІК МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАХОДИ ЛІЦЕЮ

Радою Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за відповідним поданням кафедри природничих дисциплін затверджені основні заходи щодо удосконалення математичної освіти та підвищення якості навчально-виховного процесу: за рахунок додаткових годин навчального плану збільшено кількість годин з базового предмету «Математика» до 5 годин на тиждень; передбачено додаткові години для проведення індивідуальних занять та консультацій; створено онлайн платформу з інтерактивними сервісами для самостійної роботи і моніторінгу успішності;  удосконалено методичну підготовку вчителів з математики; забезпечено умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня, зокрема з профільними кафедрами НМУ імені О.О. Богомольця.

 

Інформаційні ресурси вчителю математики:

 1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua;
 2. Офіційний веб-сайт «Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»/ [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://imzo.gov.ua
 3. Сайт «Математика в школах України» / [Електронний ресурс] – http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html
 4. Математика для школи» – http://formula.co.ua/
 5. «Вивчення математики онлайн» – http://ua.onlinemschool.com/
 6. «Вивчаємо математику» – http://testmath.com.ua/;
 7. «Математика онлайн» – http://www.matematika-na.
 8. “Математика в середніх класах” – http://matschool.kulichki.net;
 9. “Геогебра” http://www.geogebra.org/
 10. “Математичний помічник” – MathCracker;
 11. “Математика щодня” – http://www.everydaymath.com 
 12. “3D-ілюстрації, моделі, стереометрія” – http://www.3dg.com.ua;
 13. “Жива геометрія” – http://livegeometry.com;
 14. “Побудова графіків онлайн” – http://graphsketch.com/;
 15. “Математика – це просто!” – http://easymath.com.ua/;
 16. “Історична мозаїка в математиці” – http://ist-matemat.at.ua/
 17. “Інтерактивні математичні вправи” – http://www.visnos.com/demos
 18. “Робокомпас” – http://www.robocompass.com/app;
 19. Колекція анімацій з категорії “Математика” – http://giphy.com/search/mathematics/11;

 

 ДОВІДКОВО:

 

30 січня Президент України  Володимир Зеленський підписав Указ про оголошення 2020-2021 навчального року роком математичної освіти в Україні.

План року математичної освіти, затверджений Кабінетом Міністрів Украіни  передбачає заходи, покликані забезпечити рівний доступ учнів до вивчення математики і застосування сучасних технологій навчання математики, удосконалити ресурсне забезпечення освітнього процесу, підвищити мотивацію школярів до вивчення математики та її застосування в житті, а також популяризувати математичну освіту.

Зокрема, починаючи з травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.

Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено: збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в державному стандарті базової середньої освіти; впровадити курси “Логіка”, “Математична логіка” у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів; провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування легоматематики в освітньому процесі; оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій; створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики; розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти; організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.

Центр комунікацій