Психологиня ліцею Гапонова Г.К.: онлайн тренінг «подолання криз, взаємодія, самодопомога»

Психологиня ліцею, вчителька-методистка провела онлайн тренінг і консультаціі для здобувачів і здобувачок освіти, вчительської і батьківської спільнот Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця «подолання психологічних криз, взаємодія і самодопомога» в умовах військових дій.
Розгянуто питання організації психологічної допомоги різним верствам населення з метою подолання наслідків кризової ситуації в Україні, представлено основні напрямки соціально-психологічної підтримки постраждалих внаслідок психотравмівних подій.
Були використані матеріали:
https://www.osce.org/files/f/documents/a/c/430829.pdf
http://books.ndcnangu.co.ua/knigi/pos%D1%96jobnik_samodopomoga_2016.pdf
https://gurt.org.ua/uploads/news/2009/01/13/samodopomoga.pdf

Центр комунікації