Профільне викладання української літератури, 9-і класи: кандидатка філологічних наук, Доцентка Пилипей О.В.

Вчителька вищої категорії, кандидатка філологічних наук, доцентка Пилипей Олена Валеріївна.
За І чверть здобувачі і здобувачки освіти 9-х класів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з української літератури опрацювали теми «Роль і місце літератури в житті нації», «Фольклор. Родинно-побутові народні пісні”, “Українські народні балади”, “Українська середньовічна література ХІ – ХУ ст.”, “Перекладна література. Біблія”, “Памятки оригінальної літератури княжої Русі-України”, “Слово про похід Ігорів”. 9-класники почали вивчення української літератури в хронологічному порядку, тобто розвиток українського літературного процесу, що є абсолютно новим підходом, на відміну від попередніх класів. Вивчення літературного процесу передбачає тісні міжпредметні зв’язки літератури, в першу чергу з історією України та мистецтвом.
Таке вивчання літератури продовжиться в 10-11 класах.
Онлайн-формат на ZOOM-платформі вивчення української літератури сприяє активізації візуального сприйняття навчального матеріалу, учні опрацьовують презентації, відеоматеріали, запропоновані вчителем. Також самі створювали презентації, буктрейлери. Крім предметних компетентностей до кожної теми, на уроках літератури формувалися ключові компетентності: аналіз текстів, відстоювання власної позиції, судження, добір джерел інформації, критичне осмислення інформації. Вивчаючи українські народні родинно-побутові пісні, учні отримали творче завдання заспівати й записати відео виконання улюблених народних пісень.

Тримаємо освітній фронт!
Слава Україні!
Героям Слава!

Центр комунікації