Професорка Сліпчук В.Л.: Особливості складання тестових завдань ЗНО «Хімія», 11-В клас

Докторкою педагогічних наук, професоркою кафедри медичної біохімії та молекулярної біології НМУ імені О.О. Богомольця, вчителькою-методисткою хімії СЛІПЧУК Валентиною Леонідівною було проведено дистанційний урок для учнів 11-В класу Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця.
Під час уроку здобувачами освіти було розглянуто тести ЗНО з хімії з метою не лише повторення хімічних понять, законів, теорій, а й уміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки про них, осмислено використовувати отримані знання, формулювати оціночні судження, виявляти власну позицію у різних життєвих ситуаціях. Тобто чи сформовані засобами навчального предмета хімії ключові і предметні компетентності.