Професорка Сліпчук В.Л.: авторський урок з хімії для учнів 11-В класу

Докторанткою педагогічних наук, професоркою кафедри медичної біохімії та молекулярної біології НМУ імені О.О. Богомольця, вчителькою -методисткою хімії СЛІПЧУК Валентиною Леонідівною було проведено урок для учнів 11-В класу Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця з узагальнення та поглиблення знань із теоретичних основ хімії. Здобувачі освіти поглибили власні фундаментальні знання та практичні навички: оцінили на молекулярному рівні фізико-хімічну сутність тих явищ, зустрічі, з якими відбуваються в повсякденному житті та медичній практиці; узагальнили деякі закономірності перебігу хімічних процесів як базових знань для подальшого поглибленого вивчення біоенергетики та фармакокінетики; поглибили уявлення про розчини, процеси розчинення, що відіграють важливу роль у життєдіяльності живих організмів; прогнозували напрямок окисно-відновних процесів; було посилено увагу до екологічного компоненту хімічних знань, їх практичне спрямування до оволодіння професією лікаря, що має призвести до набуття вміння обґрунтовувати на основі знань типових властивостей хімічних елементів та їх сполук сутність процесів, які відбуваються в організмі.