Професор Цехмістер Я.В.: Семінар «кінематичні рівняння», 9-А клас

Проведене професором Цехмістером Я.В. семінарське заняття в 9 – А класі узагальнило теми:
Основні задачі кінематики: визначення закону руху (положення матеріального тіла, що рухається, у будь-який момент часу) та знаходження кінематичних рівнянь руху — швидкості та прискорення з визначеними початковими умовами, складні (складені) рухи матеріальної точки або абсолютно твердого тіла, тобто рухи, що здійснюються відносно декількох систем відліку, які взаємно переміщуються. Залежно від того, чи будуть функції координат, швидкості та прискорення задані аналітично, чисельно (таблицями) або графічно, для вирішення задач кінематики застосовують аналітичні, чисельні або графічні методи.
Що таке система відліку? Як визначається положення точки в заданій системі відліку?
Відомо, що положення тіл у просторі та їхній рух є відносними. Що це означає?
Які кінематичні величини використовують для опису руху матеріальної точки?
Який зв’язок існує між радіусом-вектором точки та її декартовими координатами? Між вектором швидкості та його проєкціями на декартові осі координат?
Якими формулами визначаються та що показують повне, тангенціальне та нормальне прискорення точки?
Як визначається напрям повного прискорення точки відносно напрямку
її руху? Як змінюється кут між вектором повного прискорення та вектором швидкості у випадку сповільненого руху точки по колу?
Що можна сказати про тангенціальне та нормальне прискорення точки, якщо вона здійснює: прямолінійний нерівномірний рух?

Центр комунікації