Професор СліпчукВ.Л.: захист Stem проектів

В Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О.О. Богомольця продовжується опанування STEM освітніх технологій.
Доктором педагогічних наук, професором кафедри кафедри медичної та загальної хімії  НМУ імені О.О. Богомольця, вчителем-методистом хімії СЛІПЧУК Валентиною Леонідівною було проведено захист підготовлених наукових проектів у 11-Б класі за темою: «Металічні елементи та їхні сполуки».
Готуючи та захищаючи проекти здобувачі освіти поглибили власні фундаментальні знання та практичні навички: оцінили практичне значення металів; біологічну роль Fe та його важливих сполук; фізичні й хімічні властивості Me-елементів, застосування металів та сплавів; наукові принципи та оптимальні умови виробництв чавуну і сталі та екологічну небезпеку їх виробництв; висловити судження про наслідки корозії металів.

Центр комунікації