Підсумкові контрольні роботи з хімії 11-В клас: Кандидат хімічних наук Токменко Інна Ігорівна

З 19 квітня 2021 року в Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в онлайн форматі розпочато підсумковий контроль навчальних досягнень учнів за ІІ семестр 2020-2021 навчальний рік.
26 квітня 2021 року в 11-В класі була проведена підсумкова контрольна робота з хімії. Першопочатково здобувачі освіти були ознайомлені з критеріями оцінювання роботи.
Для повноти оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти підсумкова контрольна робота була складена з двох частин. Перша частина у вигляді тестових завдань, розроблених кандидатом хімічних наук, учителем-методистом Токменко Інною Ігорівною в Google Формах. Друга частина містила задачі, ланцюжки хімічних перетворень та ситуаційні завдання, розроблені у вигляді інтерактивних робочих аркушів в додатку wizer.me.