Підготовка до виборів учнівського самоврядування

ЗАВЕРШЕНО ПІДГОТОВКУ ДО ВИБОРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Нормативна база щодо виборів учнівського самоврядування
Українського медичного ліцею
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О.О. Богомольця учнівське самоврядування представлене учнівським парламентом, старостатом та профільними комісіями.

Членами комісії є представники групових колективів, які організовують відповідну роботу з учнями. Системі самоврядування ліцею підпорядкована система самоврядування навчальних груп.

Допомогу в налагодженні успішної діяльності комісій надають куратори класів.

Вчителі надають членам учнівських комісій допомогу з окремих організаційних питань, обговорюють перспективи подальшої спільної діяльності, допомагають розвивати творчу активність під час занять та в процесі громадської діяльності, критичне мислення, вміння аналізувати, вирішувати конфлікти, ефективно спілкуватися.

 Основним завданням педагогічного керування є:

 • визначення системи органів колективу і уповноважених осіб з числа учнів;
 • передача учням організаційного досвіду;
 • навчання їх організаторської майстерності;
 • залучення учнів до самоуправлінської діяльності.

Метою роботи учнівської організації є формування соціальної компетентності учнів, розвиток їхнього лідерського потенціалу, уміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень.

Головні завдання учнівської організації:

 • вироблення в учнів організаторських навичок;
 • розвиток їхньої соціальної компетентності;
 • формування вмінь налагоджувати взаємодію, співпрацю на принципах партнерства;
 • виховання у молоді почуття власної причетності до розвитку суспільства, держави;
 • формування в учнів відповідальності за доручену справу, принциповості, колективізму, самостійності, ініціативності.

У своїй роботі органи учнівського самоврядування дотримуються принципів демократії, самореалізації, гласності, добровільності, активності, суспільно-корисної діяльності..

Діяльність учнівського самоврядування будується відповідно до нормативно-правової бази:

 • Конвенція ООН про права дитини.
 • Конституція України.
 • Закон України “Про освіту”.
 • Закон України “Про повну загальну середню освіту”.
 • Закон України “Про сприяння становленню та розвитку молоді в Україні”.
 • Національна доктрина розвитку освіти України.
 • Національна концепція громадського виховання.

Локальні акти:

Статут Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Положення про учнівське самоврядування
Положення про учнівську виборчу комісію
Положення про вибори голови парламенту та членів учнівського парламенту.
Наказ по ліцею про призначення координаторів органів учнівського самоуправління.
Найвищим органом учнівського самоврядування в ліцеї є учнівська конференція.
Делегатів учнівської конференції обирають на групових зборах.
На учнівських конференціях обираються представники до ради ліцею, представники до комісій, голови комісій звітують про роботу за навчальний рік.

 

Функції конференції:

Розгляд і затвердження основних напрямів діяльності учнівського колективу на майбутній період.
Розв’язання питань, пов’язаних з участю учнів в управлінні ліцеєм.
Обговорення й ухвалення планів спільної роботи органів учнівського самоврядування з педагогами, батьками.
Формування органів самоврядування учнівського колективу ліцею.
Вироблення й формування пропозиції учнівського колективу ліцею.
Висловлення ставлення учнів до нормативних документів, планів та програм їх здійснення.
Розгляд та затвердження положень, правил, пам’яток, інструкцій, що регулюють внутрішню діяльність учнів у колективі, насамперед роботу відповідальних та уповноважених колективом осіб.
Заслуховування звітів та інформації, оцінювання результатів діяльності органів учнівського самоврядування.

Парламент ліцею обирається конференцією делегатів від первинних організацій (груп) терміном на один рік шляхом відкритого голосування.
Парламент збирається регулярно протягом звітного періоду.
До складу парламенту входять комісії
Рішення парламенту вважаються прийнятими, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 його членів і більшість присутніх проголосувало “за”.
За однакової кількості  голосів “за” і “проти” голова парламенту користується правом вирішального голосу.

 

Функції парламенту

Звітування про виконану роботу перед конференцією.
Підготовка і проведення конференцій учнів ліцею.
У разі необхідності ухвалення рішення про дострокове проведення конференції учнів ліцею.
Створення у своїй структурі різних комісій і комітетів.
Координація діяльності всіх органів і об’єднань учнів ліцею.
На засіданнях обговорення й затвердження планів підготовки та проведення різних заходів.
Організація самообслуговування учнів, забезпечення дисципліни й порядку у ліцеї.
Заслуховування звітів про роботу первинних колективів і об’єднань учнів і ухвалення по них необхідних рішень, заслуховування інформації відповідальних осіб щодо виконання рішень парламенту ліцею, прийнятих на попередніх засіданнях.
Порушення клопотання перед адміністрацією ліцею про заохочення й покарання учнів відповідно до Статуту ліцею.

Старосту класу і групи обирають загально-групові збори з числа учнів-лідерів групи.
З них формується старостат, який засідає третій понеділок місяця.

Старостат:
звітує про результати навчально-виховної роботи на групових зборах,  учнівській конференції ліцею, засіданнях старостату та учнівської ради ліцею;
є безпосереднім зв’язковим між адміністрацією ліцею, колективом групи та класним керівником, майстром виробничого навчання (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення учнівської конфедерації, центрів самоврядування).

 

Вибори Голови парламенту ліцею

Вибори голови парламенту ліцею відбуваються відповідно до:
Положення про учнівське самоврядування;
Положення про вибори голови ліцейського парламенту та членів ліцейського парламенту;
Положення про учнівську виборчу комісію.

Кожен кандидат на посаду голови парламенту має зареєструватися у виборчої комісії, написати мотиваційний лист.
Резюме та мотиваційні листи кандидатів оприлюднюються на офіційному сайті ліцею.  
У день виборів учні ліцею голосують онлайн у спеціальному вікні на офіційному сайті ліцею.
Голоси підраховуються членами виборчої комісії у присутності спостерігачів кандидатів на посаду голови парламенту ліцею.
Голова учнівської виборчої комісії оголошує підсумки виборів.
Голова парламенту ліцею приступає до своїх обов’язків наступного дня після оголошення результатів виборів та отримує посвідчення.
На представленні голова парламенту оприлюднює склад парламенту ліцею, з яким він буде працювати.

 

Центр комунікації