Пам’ять: Видатний анатом сучасності Віктор Гаврилович Черкасов

Віктор Гаврилович Черкасов (05.01.1953 – 20.09.2020) – видатний вчений, анатом і педагог, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри описової та клінічної анатомії, начальник науково-дослідного сектора, декан медичного факультету №1.
Народився Віктор Черкасов у місті Кропивницький (до 2016 року Кіровоград). Медичну освіту здобув у 1976 році на лікувальному факультеті Київського медичного інституту. В тому ж році вступив до аспірантури на кафедру анатомії і 40 років присвятив науці анатомії людини. Був учнем видатного науковця – член-кореспондента НАПН України, професора Івана Івановича Бобрика.
Серед основних напрямків наукових досліджень Віктора Черкасова варто виокремити ультраструктурні аспекти розвитку кровоносних і лімфатичних судин, експериментальне моделювання патологічних процесів, історія морфології, методичні засади викладання анатомії людини тощо. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію «Гемомікроциркуляторне русло тимуса людини пренатальному періоді морфогенезу». А через 10 років захистив і докторську на тему «Мікроциркуляторне русло органів імунної системи людини в пренатальному періоді онтогенезу».
Серед 400 наукових праць Віктора Черкасова 9 монографій, 15 навчальних посібників, 10 підручників, 3 атласи. Один із підручників з анатомії, що видається трьома мовами та досі перевидається, став настільною книгою для студентів і фахівців галузі. На його науковий доробок зареєстровано 12 патентів і авторських свідоцтв. Віктор Гаврилович підготував 6 докторів та 11 кандидатів медичних наук.
До майбутніх молодих вчених він ставився об’єктивно та толерантно – наразі більшість його учнів очолюють кафедри.
Як видатний вчений, фахівець високого рівня та людина з усвідомленою громадянською позицією, Віктор Черкасов займав провідні керівні та соціально активні посади: секретар, член та голова спеціалізованої вченої ради при НМУ ім. О.О. Богомольця; член спеціалізованої вченої ради при Вінницькому НМУ ім. Пирогова; Академік Міжнародної академії інтегративної анатомії (МАІА); Віце-президент наукового товариства АГЕТ України; Голова Експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Морфологія людини»; редактор фахового журналу «Вісник морфології»; член редакційних колегій фахових видань України. В науковому товаристві морфологів був відомий і за кордоном.
Талановитий науковець, активний в організації навчального процесу України, Віктор Гаврилович у 2006 році Указом Президента України був нагороджений за вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. В 2009 році отримав звання «Заслужений діяч науки і техніки України». А у 2019 році нагороджений «Золотою медаллю Беца» – Наукового товариства анатомів, гістологів і топографоанатомів України та мав інші дипломи і відзнаки.
Окремо заслуговує на увагу його діяльність з опрацювання та популяризації анатомічної колекції кафедри описової та клінічної анатомії, що очолював він з 2004 року. Саме за ініціативою Віктора Черкасова проведено повну каталогізацію препаратів. А від його екскурсій кафедрою всі були у захваті, адже знання професора були енциклопедичними.
Значною сторінкою в його науково-дослідницькій діяльності був 2010 рік, коли Віктор Гаврилович брав участь у дослідженнях останків саркофагу Київського князя Ярослава Мудрого у Софійському Соборі. За це наукове дослідження професора Черкасова Національний заповідник «Софія Київська» нагородив Почесною грамотою.
Науковий доробок Віктора Черкасова представлено в: імідж-каталозі «Наукові праці вчених-медиків НМУ імені О.О. Богомольця», електронному каталозі, алфавітному та систематичному каталогах.
https://nmuofficial.com/news/do-70-richchya-vid-dnya-narodzhennya-viktora-cherkasova/

Бібліографія вченого:
https://drive.google.com/file/d/1vwTwOx4jvE9HJBBt-yOLpcN9dulwk8V1/view

Центр комунікації