Особливості вивчення профільного предмету «Хімія» – авторські уроки: Доцентка Родигіна І.В., 9-11 -і класи

Родигіна Ірина Вікторівна, вчителька хімії вищої категорії, вчителька-методистка, кандидатка педагогічних наук, доцентка.
Початок навчального року для учнів 9 класів був дуже відповідальним – адже вони тільки розпочали навчання в ліцеї, тому перед ними стояли завдання як предметні, так і адаптаційні.
Програма передбачала повторення найважливіших питань курсу хімії 8-го класу, зокрема, основні класи неорганічних сполук та генетичні зв’язки між ними, Періодичний закон та будову атома, хімічний зв’язок і будову речовини. Узагальнення знань з теми відбулося у формі діагностичної контрольної роботи. Також учні зосередилися на вивченні теми «Розчини», давши загальну характеристику розчинів, визначивши їхнє значення, з’ясувавши фізико-хімічну сутність процесу розчинення та класифікацію розчинів. Опрацювання кількісного складу розчинів передбачало виконання низки практичних робіт та розв’язання широкого кола розрахункових задач. Звичайно, приклади і завдання, що було використано при вивченні цієї теми, мали виражене профорієнтаційне навантаження –дисперсні системи різних типів як ліки, плазма крові – колоїдний розчин або розрахункові задачі, пов’язані з приготуванням фізіологічного розчину або розчину глюкози. Дев’ятикласники впевнилися, що розчини мають колосальне значення для природи і життя, а результати вивчення теми переконали, що адаптація учнів до навчання в ліцеї за програмою профільного рівня є успішною.
​Ліцеїсти і ліцеістки 10-А та 10-Б класу почали вивчати органічну хімію, опрацювавши тему «Теорія будови органічних сполук» та пріоритетну увагу приділивши темі «Вуглеводні». Здобувачі освіти поглибили знання про різні класи вуглеводнів, їхні склад, будову, фізичні і хімічні властивості, галузі застосування вуглеводнів та генетичні зв’язки між ними. Опанували нові типи задач та ознайомилися зі специфічними методами органічної хімії та властивостями вуглеводнів в процесі виконання практичних робіт. Вивчаючи тему «Гетероциклічні сполуки», ліцеїсти у власних проєктах розкривали тему «Гетероцикли як складники біологічно активних речовин, барвників, ліків».
Учні та учениці 11-А та 11- Б класів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця опрацювали програмовий матеріал розділу І «Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школи», що передбачає високий рівень системності та генералізації, та розпочали вивчення розділу ІІ «Неметалічні елементи та їхні сполуки», зокрема водень і галогени. Особливий наголос у випускному класі – підготовка до ЗНО, тому і приклади для вивчення теоретичного матеріалу, і розрахункові задачі різних типів, і домашні завдання максимально ґрунтуються на матеріалі ЗНО минулих років.
Навчання в синхронному режимі в усіх класах відбувалося на платформі Zoom, що не тільки надає можливість спілкування в режимі відеоконференції, але й спільного перегляду презентацій і відео, спільного користування класною дошкою та демонстрації екрану комп’ютера не тільки учителя, але й кожного з учнів і учениць.
Використовувалися інструменти Google, зокрема Classroom, Google-форми, Google-документи. Експериментальна частина курсів забезпечувалася відео-експериментами або віртуальними дослідами. Хотілося б зупинитися на кількох прийомах, що добре зарекомендували себе на цей час.
Саме на експериментальному матеріалі ми започаткували використання прийому «Стоп-кадр» що передбачає покрокову розшифровку перебігу реакції, пояснення сутності кожного явища, що спостерігаємо, хімічну трактовку кожної ознаки реакції за алгоритмом «побачили-зупинилися-пояснили-усвідомили». Приклад – стоп-кадр реакції між алюмінієм і бромом.
Іноді складний науковий термін краще зрозумієш, коли просто його перекладеш. У прийомі «Лінгвохімія» закладено і міжпредметні зв’язки з іноземними мовами, зокрема, латиною, і профорієнтаційне навантаження.
Як приклад – слайд з презентації «Типи хімічного зв’язку», де зокрема розглядається сутність поняття «ковалентний зв’язок» та «донорно-акцепторний механізм».
Прийом «Тут і зараз» дозволяє прив’язати програмовий матеріал до сучасних реалій або проілюструвати його сучасними прикладами. Ми вивчаємо тему «Гідроліз солей»,
а цей процес може супроводжуватися зміною рН з утворенням кислого чи лужного середовища. Тому титульний слайд презентації був проілюстрований відповідним мемом.

Тримаємо освітній фронт!
Слава Збройним Силам України!

Центр комунікації