Онлайн консультаціі з біологіі для ліцеїстів 9-х класів

16 березня 2022 року вчителькою – методисткою Строновою Т.М.
були проведені онлайнконсультаціі з біологіі для здобувачів освіти 9-х класів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
На зв’язку одночасно було 48 учнів, які перебували у місті Києві, інших областях України і за кордоном.
Тема заняття: «Систематика організмів. Біорізноманіття. Віруси і прокаріоти».
Мета уроків і консультацій:
ознайомлення з особливостями неклітинних форм життя
і прокаріотів. На уроці учні розібрали характеристику груп організмів, виявили риси подібності та відмінності, значення в природі та житті людини. Формування умінь та навичок: розвивати уміння самостійно і логічно мислити, працювати колективно, порівнювати об’єкти, робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Центр комунікації