Онлайн конференція до дня ЮНЕСКО

16 листопада 1945 року було створено ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури).

Організа́ція Об’є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам’яток культури тощо.

У ВНЗ та наукових закладах України створено і діють 11 кафедр ЮНЕСКО в галузях лінгвістики, філософії людського спілкування, застосування інформаційних та комунікаційних технологій в освіті, превентивної освіти та соціальної політики, екології техногенних регіонів, кріобіології, клітинної і молекулярної нейробіології, прав людини і демократії.

У 1967 р. Україна приєдналася до проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО.
Нині в Україні нараховується 37 асоційованих шкіл ЮНЕСКО.
З листопада 1990 р. в Україні діє Українська асоціація клубів ЮНЕСКО, яка об’єднує близько 50 таких клубів.

Украінський медичний ліцей Національного медичного університету імені О. О. Богомольця є асоційованою школою ЮНЕСКО з 1997 року.

Онлайн проектна конференція UML NMU-UNESCO присвячена дням ЮНЕСКО в Україні буде проходити з 23-25 листопада 2020 року.

Координати Zoom хмари конференції і групового чату будуть повідомлені всім учасникам окремо.

Центр комунікації