Олімпіада з біології КНУ імені Тараса Шевченка

 

ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка у відповідності до “Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти”, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 1587 від 21 грудня 2016 року та «Положення про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом ректора Університету № 1202-32 від 28.12.2017 року, проводить Всеукраїнську олімпіаду з Біології (далі – Олімпіада).

Основними завданнями Олімпіади є виявлення, мотивація й розвиток обдарованих вступників, надання їм ефективної допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.

Організатором та координатором Олімпіади є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади здійснює ННЦ “Інститут біології та медицини”.

До участі в Олімпіаді допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади.

Олімпіада проводиться у два тури – дистанційний (заочний) та очний.

Завдання Олімпіади складаються відповідно до діючого «ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1099 від 22.09.2011 року.

ДИСТАНЦІЙНИЙ (ЗАОЧНИЙ) ТУР

Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті ННЦ “Інститут біології та медицини”, та розв’язують їх.

ОЧНИЙ ТУР

Очний тур проходить у ННЦ “Інститут біології та медицини”. До участі у ньому допускаються учасники, які набрали не менше 75% від максимально можливої кількості балів у першому (дистанційному) турі.

На очному турі учасникам Олімпіади пропонуються тестові завдання закритого типу. При розв’язанні завдання такого типу учасники повинні, відповідаючи на поставлене запитання, обрати один або декілька із запропонованих дистракторів (варіантів відповідей).

Учасникам Олімпіади, які набрали не менше 90% балів від максимально можливої кількості балів в очному турі, нараховуються додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку конкурсного бала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка при вступі на наступні спеціальності та освітні програми:

Спеціальність 091 “Біологія”:

  • освітня програма “Біологія” (спеціалізації: біофізика та медична інформатика, біохімія, ботаніка, вірусологія, генетика, зоологія, імунологія, мікробіологія, молекулярна біологія, репродуктивна біологія, фізіологія людини і тварин, фізіологія рослин, цитологія та гістологія);
  • освітня програма “Біологія (високі технології)”;
  • Спеціальність 101 “Екологія”: освітня програма “Екологія”;
  • Спеціальність 162 “Біотехнологія та біоінженерія”: освітня програма “Біотехнологія”;
  • Спеціальність 206 “Садово-паркове господарство”: освітня програма “Ландшафтний дизайн та озеленення”.

Учасники Олімпіади будуть мати можливість ознайомитись (на нашому веб-сайті) із критеріями оцінювання творчого завдання та розв’язками запропонованих задач (після завершення дистанційного туру), з відповідями на тестові завдання (після завершення очного туру). Результати Олімпіади також будуть оприлюднені на сайті.

Джерело: https://biology.univ.kiev.ua/vse-ukrainska-olimpiada-knu-polojennya-shkolyary.html