Офіційно: розпочато реєстрацію учасників всеукраїнської учнівської Олімпіади 2022

01 лютого 2022 року розпочалася реєстрація учасників
ХVІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з
біології та української мови для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця у 2022 році.

Олімпада проводиться Відповідно до Закону України «Про освіту, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси з фахової майстерності, затвердженого наказом МОН України від 22.09.2011р. №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011р. №1318/20056, Програми роботи з обдарованою молоддю, на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 17.01.2022р. №10) та Ради ліцею (протокол від 17.01.2022р. №5) з метою популяризації наукової діяльності та розвитку наукового світогляду, пошуку і підтримки обдарованої учнівської молоді, реалізації їх здібностей, розвитку інтелектуального і творчого потенціалу.

Олімпіада проводиться у дистанційному форматі і включає один тур, під час якого учасники виконують запропоноване завдання. Питання для всіх учасників є однаковими.
Тест з біології, української мови містить по дев’ять завдань з кожного предмету з вибором короткої відповіді і одне завдання у вигляді питання з розгорнутою відповіддю.
Завдання з короткою відповіддю перевіряють уміння учасників олімпіади синтезувати 2-3 елементи знань та самостійно отримувати результат, а з розгорнутою відповіддю – уміння вирішувати багатокрокові завдання з обґрунтуванням системи рівнянь, посиланнями на закони і визначення, уміння синтезувати знання різних розділів.
Тривалість олімпіади 60 хвилин.
За правильне виконання кожного з дев’яти завдань предмета учасник отримує по 1 балу, за десяте питання від 0 до 3 балів, залежно від повноти і правильності відповіді.
Максимальна кількість балів за виконання всієї роботи дорівнює 24 бали.

За інформацією Організаційного комітету Олімпіади у перший день на 17.00 було зареєстровано:
8-й клас – 48 учасників;
9-й клас – 69 учасників.

Центр комунікації