НМУ імені О.О. Богомольця: критерії оцінювання мотиваційного листа вступників

В 2022 році однією з умов вступу до закладу вищої освіти є подання абітурієнтом мотиваційного листа.
Мотиваційний лист – документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму.
Загальні принципи щодо змісту та структури таких листів є спільними для всіх.
Однак конкретні вимоги щодо написання листа та критерії його оцінювання визначає кожен університет краіни.
Так, у вимогах закладу освіти може бути чітко обумовлений обсяг листа (кількість слів чи знаків), технічні особливості оформлення (розмір шрифту, міжрядковий інтервал тощо), структура, звертання, основний виклад, заключна частина та інші аспекти.
Приймальні комісіі ВНЗ визначатимуть відповідність вимогам,
а також оцінюватиме переконливість змісту й коректність мовного оформлення листа за власними критеріями.
Критерії оцінювання мотиваційних листів уміщені в Правилах прийому до конкретного закладу.
Потрібно обовʼязково ознайомитися з цими критеріями перед поданням заяви щодо вступу до ВНЗ.
Критерії оцінювання мотиваційного листа Національного медичного університету імені О.О. Богомольця:
https://znayshov.com/FR/13499/%D0%9D%D0%9C%D0%A3%20%D1%96%D0%BC.%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F.pdf

Центр комунікації