Навчальна екскурсія і проєкти у Національному природничому музеі НАН України, 10-д клас

11 листопада 2022 року здобувачі і здобувачки освіти 10-Д класу Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця разом із вчителькою-методисткою Матічиною Н.А. провели навчально-ознайомчу екскурсію із захистом проєктів «Палеонтологічний літопис України» у Національному природничому музеі НАН України.

Довідково:
Національний науково-природничий музей НАН України (ННПМ) — один із найбільших науково-природничих музеїв світу і найбільший природничий музей України.
Музей розташовано в центрі Києва у старовинному будинку з оригінальною архітектурою у стилі неокласицизму. Музейний комплекс ННПМ створено за класичними принципами музеєзнавства. Музей має 24 зали загальною 8 тисяч кв. метрів. В ньому зібрано понад 30 тис. експонатів, що розповідають про виникнення, будову та еволюцію Землі, її рослинний і тваринний світ, їхнє минуле та сучасне, про історію матеріальної культури племен і народів, що заселяли територію України. Центральне місце в музеї посідає комплекс діорам — ландшафтні експозиції та біогрупи, кількість яких сягає 24.
За час свого існування музей став широко відомим та популярним не лише в Україні, але й далеко за її межами, і його внесено до низки міжнародних довідників. ННПМ НАН України відігравав і тепер відіграє помітну роль у формуванні сучасних уявлень про природу, про проблеми взаємовідносин людини з навколишнім середовищем, у пропаганді охорони та раціонального використання природних ресурсів, у естетичному вихованні молоді.
Поряд із поширенням наукових знань музей веде велику дослідницьку роботу. Як науковий центр та академічна установа, музей виконує низку науково-дослідних тем, присвячених вивченню природи України, її біотичного різноманіття, історії розвитку природничих музеїв та наукових досліджень в них.
У музеї зберігаються унікальні наукові фонди, де зосереджені колекційні матеріали — основа наукової роботи колективу Музею та джерело поповнення і подальшого розвитку експозиції.
Величезні наукове значення та популярність Національного науково-природничого музею зумовлені науковим характером його колекцій та експозицій, відповідним художнім оформленням, яке було вперше застосовано в практиці природознавчих музеїв України. Нині музей є одним з найбільших центрів музейної справи, безперечним надбанням та гордістю України і, за визнанням багатьох фахівців, одним із найкращих сучасних природничих наукових центрів у світі.
Сторінки історії окремих підрозділів музею
Національний науково-природничий музей створено згідно з Постановою Ради Міністрів України від 08.06.1966 р. № 440 як експозиційно-територіальний комплекс Геологічного, Палеонтологічного, Зоологічного, Ботанічного та Археологічного музеїв, які до того належали різним академічним установам. Після об’єднання ці чотири музеї стали відділами ННПМ як єдиної академічної установи.

Музею надано статус «національного» наказом Президента України від 10 грудня 1996 року „Про надання Центральному науково-природничому музею статусу національного”. Ця подія підкреслила загальнодержавне і міжнародне визнання високих результатів діяльності Національного науково-природничого музею НАН України. Тоді ж музей був підпорядкований безпосередньо Президії НАН України.Спочатку до складу ННПМ як структурні підрозділи входили два відділи — Зоологічний музей та відділ палеозоології та Палеонтологічний музей. Згідно Постановам Президії НАН України № 147 від 24 травня 2007 р. та № 68 від 05 березня 2008 р. до складу ННПМ було передано Ботанічний та Геологічний музеї, а сама установа передана до Відділення загальної біології НАН України.

Тримаємо освітній фронт!
Україна Переможе!

Центр комунікації