Наказ про організацію прийому учнів на навчання в 2022 році

 

 

 

Додаток 1
Затверджено
наказом від 13.05.2022 р. № 113

Положення
про проведення співбесіди з біології для вступників
до Українського медичного ліцею
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
у 2022 році

І. Загальні положення

 1. До вступних випробувань у формі співбесіди допускаються особи згідно Порядку зарахування, відрахування, переведення учнів до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року.
 2. Співбесіда проводиться з біології згідно з розкладом, який затверджується головою конкурсної комісії.
 3. Програма співбесіди відповідає програмам загальноосвітніх навчальних закладів.
 4. Для проведення співбесіди голова предметної комісії складає завдання співбесіди, які затверджуються головою конкурсної комісії.
 5. На підготовку вступнику при проведенні співбесіди відводиться до 30 хвилин, відповідь триває до 15 хвилин.
 6. Під час проведення співбесіди забезпечується академічна, спокійна і доброзичлива атмосфера, вступникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань та умінь.
 7. Вступник під час підготовки до відповіді може надавати відповідь як у письмовій так і в усній формі. Забороняється використання підручників, посібників, довідкової літератури, підказування.
 8. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником проводять не менше двох членів комісії по проведенню співбесіди, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом.
 9. Під час співбесіди члени комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується членами предметної комісії.
 10. Бланки листів співбесіди зберігаються у відповідального секретаря конкурсної комісії, який видає ïx голові предметної комісії безпосередньо перед початком співбесіди в необхідній кількості. Видача реєструється у спеціальному журналі.
 11. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день ïï проведення.
 12. Рівень знань вступника при проходженні співбесіди оцінюється як «достатній»/ «недостатній». Вступники, які мають «достатній» рівень знань, вважаються такими, що пройшли співбесіду.
 13. Особи, рівень знань яких оцінений як «недостатній», можуть брати участь у конкурсі на вільні місця.
 14. Перескладання співбесіди не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначено Порядком зарахування відрахування, переведення учнів до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця до участі в конкурсі не допускаються.
 15. Апеляція щодо конкурсної оцінки (кількості балів), отриманої на співбесіді повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
 16. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку співбесіди.
 17. Рішення предметної комісії щодо проведення співбесіди оформляються протоколом.

Співбесіда з біології

Пояснювальна записка
У картці завдань для вступників міститься три питання.
Критерії оцінювання знань вступників:

Достатнім рівнем вважати, якщо вступник:

 • має достатній рівень знань;
 • вільно відтворює навчальний матеріал у стандартних ситуаціях;
 • логічно висвітлює поняття предмету з точки зору біологічного взаємозв’язку;
 • здатен дати порівняльну характеристику явищ, формує i аргументує власну думку;
 • може застосувати біологічні знання при оцінці явищ живої природи.

Недостатнім рівнем вважати, якщо вступник:

 • має фрагментарні та неповні знання;
 • не може характеризувати загальні ознаки біологічних явищ;
 • допускає грубі помилки у визначенні понять та використанні термінології.

 

Додаток 2
До наказу
від 13.05.2022р.
№113

ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З БІОЛОГІЇ
з використанням цифрових технологій  Zoom, Skype, онлайн-тестування на платформі uml.ua

 

 

до 8-го класу

Біологія

01-03.06.2022 р.

 

 

12.00-13.30

Zoom,

Skype

uml.ua

 

до 9-го класу

Біологія

01-03.06.2022 р.

 

 

12.00-13.30

Zoom,

Skype

uml.ua

 

до 10-го класу

Біологія

01-03.06.2022 р.

 

13.00-14.30

Zoom,

Skype

uml.ua

до 11-го класу

(на вільні місця)

Біологія

01-03.06.2022 р.

 

14.00-15.30

Zoom,

Skype

uml.ua

 

Додаток 3
До наказу
від 13.05.2022р. №113

Склад конкурсної комісії
для проведення вступних випробувань для учнів/учениць, які вступають
до Українського медичного ліцею Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця в 2022 році

            Голова комісії – професор Цехмістер Я.В., директор Ліцею;
            Заступниця голови – к.п.н. Іваненко Р.В., заступниця директора ліцею з навчально-виховної роботи;
            Відповідальна секретарка конкурсної комісії – Репало О.О., методистка ліцею;

            Члени комісії: Гапонова Г.К., практична психологиня-методистка ліцею; Дорошкевич Н.В., методистка ліцею; Жеребко Т.О., заступниця директора ліцею з виховної роботи; Захарчун Д.М., учитель інформатики ліцею; Матічина Н.А. учителька історії; к.п.н. Переймибіда Л.В., директорка базової медичної гімназії № 33 м. Києва; Стронова Т.М., учителька біології.

Склад предметної комісії:
Голова предметної комісії – Стронова Тетяна Михайлівна, учителька біології Ліцею (вища категорія, вчителька-методист);

Члени комісії: Козленко Світлана Антонівна, учителька біології Ліцею (вища категорія, вчителька-методист); Шинкаренко Ірина Михайлівна, учителька біології Ліцею (вища категорія, вчителька-методист)