Латинська мова для майбутніх лікарів і провізорів «Praesens Indicativi Activi et Passivi»: доцентка Шевченко Л.Г., 10-Г клас

Основною метою заняття з латинської мови у 10-Г класі було закріпити навики утворення особових форм дієслів у Praesens Indicativi Activi et Passivi і відмінювання словосполучень, утворених шляхом поєднання прикметників з іменниками, з огляду на те, що іменники, прикметники, дієслова – найчастотніші самостійні частини мови в медичній термінології. Найбільш ефективний спосіб досягнути цієї мети – читати, аналізувати, перекладати словосполучення, речення, невеликі тексти з латинської та латинською мовою.
Ліцеїсти, які лише третій місяць опановують нормативну граматику, успішно перекладали дво- і трислівні словосполучення з розділу «Анатомічна термінологія» в підручнику. Речення для перекладу були дібрані з латинської афористики, тому, коли учні впоралися з граматичним аналізом і перекладом, було цікаво обговорити зміст сентенцій, обмінятися думками з цього приводу. Найбільше дискусій викликав вислів: «Nihil habeo, nihil curo – Нічого не маю – ні про що не турбуюся»; найбільший відгук: «Nullum periculum sine periculo vincitur – Жодна небезпека не долається без небезпеки».
Заняття провела Людмила Григорівна Шевченко, вчителька латинської мови вищої категорії, методистка, кандидатка філологічних наук, доцентка.

Тримаємо освітній фронт!

Центр комунікації