Латинська мова авторський е-урок: Доцент Шевченко Людмила Григорівна

Шевченко Людмила Григорівна, вчитель латинської мови, вища категорія, методист, кандидат філологічних наук, доцент провела онлайн урок для учнів 10-Г класу.
Тема: Види дієприкметників у латинській мові (Participium Praesentis Activi; Participium Perfecti Passivi).
На занятті навчилися утворювати латинською мовою і коректно перекладати форми Р.Р.Р. та Р.Р.А.
Розглянули численні приклади використання дієприкметників у медичній термінології різних сфер медицини. Зокрема, в анатомії людини (costa fluctuans – коливне ребро, dentes permanents – постійні зуби), в клінічній термінології – в латиномовних назвах ран: vulnus incisum – різана рана, vulnus contusum – забита рана та ін.

Довідково:

Латинська мова. Підручник для медичних ліцеїв
Людмила Шевченко-Савчинська, К. Балашов

— Медієвіст, 2013. — 449 с.
— м.Київ. — Наклад 3187 шт.

ISBN: 1491294094
Жанр:
— Мови
— Монографії, підручники
Анотація:
Перший підручник з латини, розроблений спеціально для читання з електронних пристроїв. Автори поділили навчальний матеріал на дві окремі частини: перша присвячена нормативній граматиці та синтаксису латинської мови, а друга – термінології природничих наук, де особлива увага приділена анатомічному і клінічному її підрозділам.

У підручнику реалізована низка ідей, що робить його унікальним:
1) нормативна граматика відокремлена від термінологічного курсу – це дає змогу учням спочатку засвоїти правила класичної латини, і тільки після цього опановувати курс природничої термінології;
2) інтуїтивно зрозуміла структура видань довідкового типу: теми подаються згідно з власними принципами поділу (частиномовним – для граматики, за галузями наук і змістовими розділами – для термінології) – це значно спрощує пошук та орієнтування у підручнику;
3) тексти у хрестоматії неспростовно
засвідчують широту часопросторового розповсюдження латинської мови, особливий акцент зроблено на українській неолатиністиці XVІ-XIX ст.;
4) це перший підручник з дисципліни, який підготований для електронного розповсюдження;
5) деякі теми (наприклад, «Побудова питальних та заперечних речень», «Утворення назв органічних сполук» ) відсутні в аналогічних виданнях.