Консультаціі з НМТ-2022: вчителька-методистка Матічина Н.А., розділ «історія України»

Однією з ключових навичок, що формує загальну історичну компетентність здобувача освіти є розпізнавання окремих історичних персоналій, знання
фактів їх біографії, значення діяльності
для історичного процесу.
Під час он-лайн консультацій для учнів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця викладачі Керасіді І.Г. та Матічина Н.А. приділяють окрему увагу формуванню цієї навички. Вчителі спираються на перелік історичних осіб обов’язкових для розпізнавання рекомендованих УЦОЯО. Вивчення персоналій дає можливість більш об’ємно розглянути історичний період, визначити більш глибоко причини подій та ширше розкрити наслідки, наводячи факти з біографії учасників подій.

Центр комунікації