Консультаціі для випускників 11-х класів ліцею: НМТ – Структура, характеристики блоків, особливості складання

Консультаційним центром Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проведено цикли онлайн тренінгів з особливостей складання НМТ2022.
Завдання національного мультипредметного тесту укладатимуться відповідно до характеристики, яка затверджена Українським центром оцінювання якості освіти.
Характеристикою мультитесту (НМТ) визначаються форми тестових завдань, час на їх виконання, схеми нарахування балів за завдання, розподіл завдань тестів.
Випробування міститиме три блоки завдань з трьох предметів: української мови, математики та історії України. Загальна кількість завдань мультипредметного тесту складатиме 60 (по 20 з кожного предмета), на виконання яких буде відведено 120 хвилин.
Завдання НМТ відповідатимуть змісту програм ЗНО з української мови, історії України та математики і будуть аналогічними до раніше використовуваних завдань у ЗНО. Завдань з відкритою формою відповіді, наприклад, написання власного висловлення, в національному мультитесті не буде.
Завдання будуть оцінені відповідно до схеми нарахування балів, що застосовувалась у зовнішньому незалежному оцінюванні у попередніх роках. За виконання завдань з кожного предмета учасник тесту отримає окремий результат.
Максимальна кількість балів з української мови складатиме 35 балів, з математики – 30 балів, історії України – 35 балів.
Для вступу до закладів вищої освіти результат з кожного предмета окремо буде переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 балів буде достатньо набрати хоча б один тестовий бал з кожного предмета.
Структура блоку з української мови
Усього в блоці НМТ з української мови буде 20 завдань, з-поміж яких:
15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів (максимум 1 бал за завдання);
5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари») (максимум 4 бали за завдання).
У цьому не буде завдань, які передбачають надання письмової відповіді (власне висловлення). Також у блоці не буде й завдань української літератури.
Структура блоку з математики
Усього в блоці НМТ з математики буде 20 завдань, з-поміж яких:
14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів (максимум 1 бал за завдання);
4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 «логічні пари») (максимум 3 бали за завдання);
2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (максимум 2 бали за завдання).
В блоці НМТ з математики не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Структура блоку з історії України
Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, з-поміж яких:
15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів (максимум 1 бал за завдання);
5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари») (максимум 4 бали за завдання).
З метою дистанційної підготовки до тестування учасники НМТ можуть використовувати сайт ЗНО онлайн, на якому представлені всі завдання тестів, що були запропоновані абітурієнтам з часів запровадження незалежного тестування, а також демонстраційна версія національного мультитесту.

Докладніше за посиланням:
https://testportal.gov.ua/

Центр комунікації