Конференція з незламними випускниками ліцею воєнного 2023 року: Вистоїмо і Переможемо

28 березня 2023 року о 16.00 проведено онлайн Конференція із незламними молодими громадянами України – випускниками і випускницями 11-х класів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У заході взяли участь 120 учнів/учениць випускних класів адміністрація закладу, куратори (класні керівниці), представники батьківської спільноти.

Учасники/учасниці були поінформовані про реалізацію конституційного права громадян України на здобуття базової та повної загальної середньої освіти із врахуванням індивідуальних освітніх траєкторій учнів/учениць, відповідно до нормативних вимог воєнного стану.

Було наголошено, що до виконання беруться всі вимоги державних нормативно-правових документів щодо завершення 2022/2023 воєнного навчального року. Організувати завершення освітнього процес у Ліцеї в 2022/2023 воєнному навчальному році, на період визначений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», в дистанційному форматі із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, відповідно до Державних стандартів освіти, структури воєнного навчального року, із обов’язковим дотриманням вимог безпеки життєдіяльності під час дії правого режиму воєнного стану в Україні, цивільного захисту, санітарних і епідеміологічних норм (правил), кібернетичної безпеки, захисту персональних даних, антикорупційних заходів,  академічної доброчесності.

Міністерством освіти і науки України затверджений Порядок проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту.

Документ визначає основні засади підготовки та проведення НМТ для оцінювання результатів навчання вступників. Метою проведення НМТ є забезпечення рівного доступу до фахової передвищої та вищої освіти. НМТ складатиметься з основного обовʼязкового (українська мова, математика) та додаткового блоку предметів на вибір – біологія, або іноземна мова, або історія України, або фізика, або хімія. У 2023 році НМТ буде проведено під час основної та додаткової сесії тестування. Участь у НМТ для вступників є безкоштовною. Реєстрація для участі в тестуванні розпочнеться 3 квітня і відбуватиметься дистанційно. Для успішної реєстрації на тестування вступнику необхідно створити свій персональний кабінет, внести до нього необхідні особисті дані та завантажити копії реєстраційних документів. Також під час реєстрації вступник має обрати перелік предметів для тестування та населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме вступник у дні проведення НМТ. Тестові аудиторії, в яких відбуватиметься іспит, будуть обладнані робочими місцями для учасників НМТ та облаштовані комп’ютерами. Для проведення НМТ будуть використані сертифікаційні роботи, укладені Українським центром оцінювання якості освіти. На виконання усієї тестової роботи буде відведено 180 хвилин. Результати НМТ визначатимуться за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів.

Для реєстрації майбутнім абітурієнтам будуть необхідні: паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ; документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років); документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

За потреби вступник має додати копії: свідоцтва про зміну імені, або свідоцтва про шлюб, або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних); медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами); нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою); документа, що підтверджує причину невнесення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків; документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Відповідно до змін до ст.44 Закону України «Про вищу освіту», університети отримали право приймати на навчання з урахуванням бала за мотиваційний лист.

Згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році, розгляд мотиваційних листів може бути передбачений для вступу до закладів вищої освіти для конкурсного відбору осіб, що навчатимуться за контрактом, зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6).

У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів заклад вищої освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.

Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті закладів освіти не пізніше 1 червня.

Під час вступної кампанії текст мотиваційного листа вноситься вступником до кожної заяви, за потреби на визначену закладом освіти електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію.

Це нововведення викликало неоднозначне ставлення. З одного боку, світова практика дозволяє враховувати мотиваційний лист при вступі до університету. З іншого боку, з’являються додаткові можливості для зловживань. Наприклад, якщо мотиваційні листи будуть писати не вступники самостійно, а найняті ними приватні особи, то це ускладнить об’єктивну оцінку вступника. Немає сумнівів, що заходи щодо запобігання подібним порушенням повинні бути предметом спеціального дослідження та обговорення серед фахівців.

Попри такі застереження, мотиваційний лист дає вступникам та закладам вищої освіти додаткові можливості і за умов успішної практики може стати корисним інструментом для оцінювання та відбору майбутніх студентів.

Однак, оскільки сьогодні в Україні відсутня практика написання та оцінювання мотиваційних листів, виникає питання – яким повинен бути хороший мотиваційний лист?

Для того щоб написати гарний мотиваційний лист, насамперед потрібно взяти до уваги те, кому він адресується. Закон України «Про вищу освіту» цього не визначає, тож припускаємо, що це буде визначатись самим університетом. Лист може розглядатися як адміністративним, так і викладацьким складом університету. Однак не викликає сумнівів, що розглядати та оцінювати мотиваційні листи вступників повинні ті, хто буде потім їх навчати – тобто викладачі. Саме викладач як майбутній вчитель і педагог зможе найкраще зрозуміти індивідуальність майбутнього студента, його мрії, оцінити мотиви та прагнення навчатися й здобути обрану професію. Тож, скоріш за все, саме на них буде покладено цей обов’язок.

Законодавство не встановлює обов’язкових вимог до мотиваційного листа, ні щодо його змісту, ні щодо структури чи обсягу. Ймовірно, що такі вимоги будуть встановлюватись закладами вищої освіти самостійно. Тож перед тим, як писати мотиваційний лист, потрібно уважно ознайомитися з вимогами, які встановив відповідний університет. Окремі поради щодо структури та змісту мотиваційного листа можна знайти в статті Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти.

Для написання гарного мотиваційного листа вступнику потрібно вибрати найважливішу інформацію, яка найкраще відобразить його здібності, бачення свого майбутнього, зацікавленість у навчанні за обраною бакалаврською чи магістерською програмою, вмотивованість до навчання тощо. Ця інформація може стосуватися, зокрема, наступних аспектів.

Досягнення у навчанні

Інформація про досягнення вступника під час навчання у школі є однією з найважливіших складових мотиваційного листа. Якщо вступник мав високі оцінки в школі (у тому числі й з профільних предметів), це показує, що він схильний до дисципліни та наполегливого навчання. Отже, цілком вірогідно, він буде добре вчитися й в університеті.

Якщо ж у нього високі оцінки лише з профільних предметів, то це вказує на сферу його професійної зацікавленості, здібності та здатність успішно вивчати дисципліни, дотичні до його майбутньої професії.

Якщо вступник спочатку навчався посередньо, однак, визначившись зі своєю майбутньою спеціальністю, суттєво підвищив бали з профільних предметів, то це також може бути переконливим аргументом про його готовність навчатися.

Причини обрання спеціальності

Складовою мотиваційного листа може бути коротка історія вступника про те, чому саме він обрав відповідну бакалаврську програму; що спонукало його обрати майбутню професію – приклад батьків, знайомих, родичів; життєві обставини; прочитана література тощо. Можливо, вступник мріє відкрити власний бізнес, працювати адвокатом і захищати права людини у суді, споруджувати будинки, розробляти комп’ютерні ігри чи забезпечувати кібербезпеку тощо.

Наявність такої інформації в мотиваційному листі та її лаконічне й послідовне відображення може підкреслити мотивацію вступника до навчання.

Якщо вступник справді цікавиться професією, то він, ймовірно, повинен прагнути дізнатися про неї більше. Завдяки інформатизації суспільства сьогодні немає жодних труднощів для того, щоб глибше вивчити свою майбутню спеціальність. Можна знайти і прочитати спеціалізовану літературу, пройти онлайн навчання тощо. Уся ця інформація буде свідчити про щире зацікавлення майбутньою професією і вмотивованість до навчання.

Обізнаність з навчальною програмою, викладацьким складом, можливостями, які дає університет.

Сьогодні більшість університетів викладають досить докладну інформацію про свою навчальну та наукову діяльність в мережі Інтернет та на власних веб-сайтах. Для залучення студентів розробляються короткі рекламні проспекти, які дають уявлення про навчальну програму та дисципліни, які доведеться вивчати, можливості академічного обміну, проходження практики, працевлаштування тощо.

Тож зазначення в мотиваційному листі короткої інформації щодо обізнаності з можливостями університету, прагнення участі в його навчальних, наукових та інших програмах буде свідчити про щиру зацікавленість вступника в обраній спеціальності та університеті.

Наявний практичний досвід. Ще одним аргументом, який підкреслить вмотивованість студента, може бути інформація про практичний досвід чи роботу в межах обраної спеціальності. Наприклад, якщо студент цікавиться маркетингом, то досвід роботи в закладах торгівлі може бути хорошим додатковим аргументом на його користь.

Однак у цьому випадку є певні застереження, адже не кожен може поєднувати практику та навчання. Часто задля успіху в одному доводиться жертвувати іншим. Бувають випадки, коли студенти молодших курсів забувають про навчання і концентруються на роботі. У такому випадку це різко відображається на фаховості студента і негативно сприймається викладацьким складом. Тому у мотиваційному листі вступнику варто наголосити, що він усвідомлює цю проблему і готовий важко працювати для того, щоб дотримуватись балансу між навчанням та роботою.

Соціальні навички, громадська робота, спортивні досягнення чи захоплення, зацікавлення танцями, вокалом

Будь-який університет – це не лише навчальний заклад. У ньому вирує соціальне та громадське життя, функціонують органи студентського самоврядування, гуртки, організації, створюються і беруть участь у змаганнях спортивні команди, формуються та виступають з концертами ансамблі чи гурти. Обізнаність вступника з цією стороною функціонування університету та наявність здібностей, які дадуть можливість взяти у ній участь можуть бути хорошим додатковим (але не основним) аргументом на його користь.

Такі зразки мотиваційних листів можуть використовуватись. Однак не варто забувати, що як вступник, так і викладач мають доступ до Інтернету. Тому не складно перевірити джерело його походження. Скоріш за все, викладач, який буде оцінювати мотиваційні листи, попередньо проведе підготовчу роботу і знатиме відповідні сайти та зміст розміщених на них листів.

Тому зразки мотиваційних листів доцільно використовувати лише як орієнтир. Він може підказати слушну думку, допомогти визначитись з інформацією, яку варто подати, зорієнтувати щодо структури та обсягу.

Слід також пам’ятати, що вступник пише мотиваційний лист не лише для університету, у який він прагне поступити, але, насамперед, для себе самого. Цінність мотиваційного листа не лише в балах, які студент може за нього отримати. Процес написання мотиваційного листа допомагає вступникові обдумати своє минуле та майбутнє, оцінити себе, побачити свої сильні та слабкі сторони, оцінити університет, спеціальність, яку він має намір здобути, а також бакалаврську програму, на якій він буде навчатися. Кожен мотиваційний лист – це окрема й особлива історія кожного вступника, у якій переплітаються його минуле й сьогодення, досягнення й невдачі, яка відображає його мрії, прагнення, мотиви та очікування.

 

 

Тримаємо освітній фронт!
Віримо у Збройні Сили України!

Слава України! Героям Слава!

Центр комунікації